UWAGA! Zwiększone kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Począwszy od nowego okresu świadczeniowego 2023/2024 rozpoczynającego się od 1 października 2023 r. świadczenia z funduszu alimentacyjnego będą przysługiwać, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie miesięcznie nie przekroczy kwoty 1209 zł (dochód pomniejszony o zaliczkę na podatek, składki na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne).

W  okresie świadczeniowym 2023/2024 trwającym od 1 października 2023 r. do 30 września 2024 r. należy wykazać dochody za rok 2022 z uwzględnieniem dochodu utraconego oraz uzyskanego członków rodziny.

Szczegółowe informacje na temat zasad otrzymania świadczeń z funduszu alimentacyjnego dostępne są na podstronie Fundusz Alimentacyjny oraz są udzielane pod numerem 32 606 18  26 oraz w Punktach Obsługi Wniosków.

Informację wytworzył: 
Edyta Wojtyga
Data wytworzenia informacji: 
20.06.2023
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Sylwia Bochenek