Programy i projekty skierowane do osób będących w trudnej sytuacji na rynku pracy realizowane w MOPS

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej realizowany jest projekt pozakonkursowy "Włącz się! Program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach". Szczegółowe informacje można uzyskać w:

Dziale Projektów i Inicjatyw ul. Francuska 70 (piętro XIII) telefon: 32 416 22 73, e-mail: pi@mops.katowice.pl 

Centrum Poradnictwa Specjalistycznego, Metodyki i Strategii, Katowice ul. Morcinka 19a, telefon: 32 250 50 16, 32 259 85 11 wew. 218, e-mail: cps@mops.katowice.pl

lub w zakładce: Projekty MOPS realizowane z Funduszy Europejskich.

Informację wytworzył: 
Katarzyna Król - Imiela
Data wytworzenia informacji: 
24.03.2017
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Andrzej Górak