Programy i projekty skierowane do osób będących w trudnej sytuacji na rynku pracy realizowane w MOPS

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej realizowany jest projekt pozakonkursowy "Damy radę! Program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach".

Szczegółowe informacje można uzyskać w:

Dziale Projektów i Inicjatyw ul. Francuska 70 (piętro XIII) telefon: 32 416 22 76,
e-mail: pi@mops.katowice.pl

lub w zakładce: Projekty unijne.

Informację wytworzył: 
Katarzyna Prucia
Data wytworzenia informacji: 
24.03.2017
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Andrzej Górak