DO.261.2.11.2023 Dostawa subskrypcji do posiadanego oprogramowania komputerowego dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach

Dokumentacja (ogłoszenie o zamówieniu, swz wraz z załącznikami, informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia, informacja z otwarcia ofert, informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty) do przedmiotowego postępowania znajduje się na Platformie przetargowej pod następującym linkiem:

Dostawa subskrypcji do posiadanego oprogramowania komputerowego dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach

Informację wytworzył: 
Marta Maliszewska
Data wytworzenia informacji: 
7.09.2023
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Sebastian Holewik