DO.261.2.12.2023 Świadczenie w miejscu zamieszkania specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz osób, będących podopiecznymi Zamawiającego

Dokumentacja (ogłoszenie o zamówieniu, swz wraz z załącznikami, informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia, informacja z otwarcia ofert, informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty) do przedmiotowego postępowania znajduje się na Platformie przetargowej pod następującym linkiem:

Świadczenie w miejscu zamieszkania specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz osób, będących podopiecznymi Zamawiającego

Informację wytworzył: 
Marta Maliszewska
Data wytworzenia informacji: 
8.09.2023
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Sebastian Holewik