DO.261.2.13.2023 Świadczenie usług w zakresie organizacji transportu i opieki dla 20 osób z niepełnosprawnościami z miejsca zamieszkania do Dziennych Domów Pomocy Społecznej i z powrotem do miejsca zamieszkania

Dokumentacja (ogłoszenie o zamówieniu, swz wraz z załącznikami, informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia, informacja z otwarcia ofert, informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty) do przedmiotowego postępowania znajduje się na Platformie przetargowej pod następującym linkiem: Świadczenie usług w zakresie organizacji transportu i opieki dla 20 osób z niepełnosprawnościami z miejsca zamieszkania do Dziennych Domów Pomocy Społecznej i z powrotem do miejsca zamieszkania

Informację wytworzył: 
Marta Maliszewska
Data wytworzenia informacji: 
8.09.2023
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Sebastian Holewik