Rozpoczęcie prac nad projektem "Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na rok 2025"

Informujemy, że rozpoczęto I etap prac nad projektem Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na rok 2025

W związku z powyższym zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na rzecz miasta Katowice i jego mieszkańców do wnoszenia propozycji / uwag / wniosków do 31 maja br.

Propozycje można wnosić w oparciu o aktualnie obowiązujący Program współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2024 rok:

Informację wytworzył: 
Katarzyna Prucia
Data wytworzenia informacji: 
6.05.2024
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Andrzej Górak