Kto może otrzymać dodatek energetyczny?

  1. Zryczałtowany dodatek energetyczny przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej.
  2. Odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest osoba która:
  • ma przyznany dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 180),
  • jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym,
  • zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.
Informację wytworzył: 
Agnieszka Kaźmierczak
Data wytworzenia informacji: 
16.03.2017
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Karolina Guz