Od czego zależy wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego?

 1. Zryczałtowany dodatek energetyczny będzie wynosił rocznie nie więcej niż 30% iloczynu limitu zużycia energii elektrycznej oraz średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym.
 2. Wysokość limitu zużycia energii elektrycznej wynosi:
  • 900 kWh w roku kalendarzowym - dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną,
  • 1250 kWh w roku kalendarzowym - dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób,
  • 1500 kWh w roku kalendarzowym - dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób.
 3. Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Energii z dnia 23 kwietnia  2018 r. wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego w okresie od dnia 1 maja 2018 r. do dnia 30 kwietnia 2019 r. wynosi:
  • dla gospodarstw prowadzonych przez osobę samotną - 11,35 zł. miesięcznie,
  • dla gospodarstw składających się z 2 do 4 osób - 15,77 zł. miesięcznie,
  • dla gospodarstw składających się z co najmniej 5 osób - 18,92 zł. miesięcznie.
Informację wytworzył: 
Monika Kenska
Data wytworzenia informacji: 
30.04.2018
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Karolina Guz