Jak ubiegać się o zryczałtowany dodatek energetyczny

  1. Należy pobrać niezbędne druki, dostępne w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Katowicach przy ul. Jagiellońskiej 17 oraz w Terenowych Punktach Pomocy Społecznej 1 – 10.
  2. Poprawnie wypełniony wniosek wraz z niezbędnymi dokumentami należy złożyć Terenowym Punkcie Pomocy Społecznej 1 – 10 właściwym ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy.
  3. Godziny przyjęć wniosków:
  • poniedziałek: 10:00 - 16:45 (przerwa od 12:45 do 13:00)
  • wtorek - piątek: 9:30 - 14:30 (przerwa 11:45 - 12:00)
Informację wytworzył: 
Agnieszka Jagodzińska
Data wytworzenia informacji: 
10.12.2013
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Karolina Guz