Termin i sposób załatwienia

  1. Postępowanie w sprawie przyznawania zryczałtowanego dodatku energetycznego kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w terminie 30 dni od daty złożenia poprawnie wypełnionego wniosku wraz z niezbędną dokumentacją.
  2. Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
  3. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach (składa się je w Kancelarii Ośrodka, ul. Jagiellońska 17, II piętro pok. 26)
  4. Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.

OPŁATY

  • Brak
Informację wytworzył: 
Karolina Guz
Data wytworzenia informacji: 
31.12.2013
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Karolina Guz