Konferencja „Ewolucja systemu wspierania rodziny – priorytety i wyzwania”

W dniu 1 grudnia 2016 roku na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego odbyła się konferencja „Ewolucja systemu wspierania rodziny – priorytety i wyzwania” organizowana przez Wydział Teologiczny UŚ przy współudziale Urzędu Miasta Katowice za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach oraz Polskiego Towarzystwa Psychologicznego Oddział w Katowicach. Uczestnikami konferencji byli przedstawiciele świata nauki i władz miasta i województwa (m.in. Z-ca Naczelnika Wydziału Polityki Społecznej Miasta Katowice, Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego). Pierwsza sesja konferencji poświęcona była tematowi „Asystentura rodziny na Śląsku – wyzwania i perspektywy”,  rozpoczęta od uroczystego podpisania przez Panią Dyrektor mgr Annę Trepkę porozumienia o współpracy między Uniwersytetem Śląskim w Katowicach a Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Katowicach (reprezentującym Urząd Miasta w Katowicach). Następnie swoje wystąpienia wygłosili dr hab. Wiesław Wójcik, prof. PAN, dr hab. Izabela Krasiejko, dr Monika Kornaszewska – Polak oraz Główny Specjalista CPS mgr Andrzej Górak. Referaty dotyczyły różnych form wspierania rodziny, stanu prac nad profesjonalizacją zawodu asystenta, współpracy między asystentami rodziny a innymi specjalistami i instytucjami oraz zostały omówione wyniki badań Pani dr M. Kornaszewskiej – Polak dotyczące środowiska pracy asystentów rodziny. W ramach pierwszej sesji odbyła się także promocja książki pod redakcją dr M. Kornaszewskiej – Polak. Druga sesja konferencji poświęcona była poradnictwu i duszpasterstwu rodzin, a prelegentami byli ks. prof. dr hab. Henryk Krzysteczko, dr Ewa Porada oraz ks. dr hab. Antoni Bartoszek. Wystąpienia prelegentów jak i panel dyskusyjny cieszył się dużym zainteresowaniem uczestników konferencji.

Niniejsza konferencja stanowi przykład współpracy międzysektorowej nakierowanej na rozwój instrumentów wsparcia rodziny.

           

Informację wytworzył: 
Małgorzata Poręba
Data wytworzenia informacji: 
5.12.2016
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Andrzej Górak