Informacja dotycząca udziału przedstawicieli Zespołu ds. Asysty Rodzinnej w Konferencji szkoleniowej „Asystentura rodziny w zakresie wsparcia kobiet w ciąży i rodzin - Za życiem. Rekomendacje metodyczne i organizacyjne”.

W dniu 15 marca 2017 r. pięciu przedstawicieli Zespołu ds. Asysty Rodzinnej tutejszego Ośrodka wzięło udział w Konferencji szkoleniowej „Asystentura rodziny w zakresie wsparcia kobiet w ciąży i rodzin - Za życiem. Rekomendacje metodyczne i organizacyjne”, która odbyła się w Ministerstwie Rozwoju w Warszawie. Podczas konferencji zostały omówione działania asystenta rodziny według przepisów prawa zawartych w ustawie i programie „Za życiem” w kontekście dotychczasowych zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny. Głównymi zagadnieniami poruszonymi na konferencji były:

  • cele pracy asystenta rodziny,
  • dominujące działania asystenta rodziny,
  • odbiorcy usług asystenta rodziny,
  • etapy pracy i dokumentacja.

Zwrócono także uwagę na psychologiczne podstawy asystentury rodzinnej i organizację pracy asystentów. Podczas konferencji uczestnicy mieli możliwość zadawania pytań i prowadzenia dyskusji z przedstawicielami Ministerstwa i prelegentami.

Informację wytworzył: 
Małgorzata Łakomska
Data wytworzenia informacji: 
23.03.2017
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Andrzej Górak