Damy radę - program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach

KAPITAŁ LUDZKI - NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCIUNIA EUROPEJSKA - EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY

 

 

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Logo Damy Radę

Informację wytworzył: 
Izabela Rzychoń
Data wytworzenia informacji: 
10.04.2014
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Mariusz Nowak