INFORMACJA DOTYCZĄCA AUDYCJI W RADIU KATOWICE NA TEMAT ZAANGAŻOWANIA PRACOWNIKÓW MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KATOWICACH W REALIZACJĘ PROGRAMU „BEZPIECZNA PRZYSTAŃ” DLA KATOWICKICH SENIORÓW

W Katowicach ruszył cykl spotkań dotyczących szeroko rozumianego bezpieczeństwa seniorów. W ramach Akademii seniorzy będą mogli uczestniczyć w spotkaniu z policjantem, strażakiem, pracownikiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, specjalistą Narodowego Banku Polskiego oraz ratownikami medycznymi z Centrum Powiadamiania Ratunkowego.

Akademia zakłada udział seniorów w cyklu 5 spotkań, realizowanych przez partnerów projektu: dzielnicowego, który omawiać będzie wiktymologiczne aspekty bezpieczeństwa, strażaka poruszającego problematykę bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zatruć tlenkiem węgla, pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, który wskaże możliwości wsparcia w ramach bezpłatnego poradnictwa specjalistycznego (np. psychologicznego, w zakresie mediacji, terapeutycznego, pedagogicznego), usług opiekuńczych, wolontaryjnych, sąsiedzkich czy wsparcia socjalnego, przedstawiciela Narodowego Banku Polskiego, który przekaże seniorom wiedzę i umiejętności w zakresie bezpiecznego i racjonalnego korzystania z różnorodnych produktów finansowych oferowanych przez banki i inne podmioty oraz zarządzanie budżetem domowym, natomiast pracownicy Centrum Powiadamiania Ratunkowego omówią zasady wzywania pomocy i funkcjonowania centrum telefonu alarmowego 112 oraz przekażą wskazówki dot. pierwszej pomocy przedmedycznej. Uczestnikom Akademii Bezpiecznego Seniora rozdawane będą materiały edukacyjno-profilaktyczne, natomiast wśród najaktywniejszych uczestników rozlosowane zostaną nagrody m.in. przedmioty z elementami odblaskowymi, czujniki czadu.

Informacje na temat Akademii Bezpiecznego Seniora ze szczególnym uwzględnieniem oferty MOPS Katowice przedstawili na antenie Radia Katowice przedstawiciele Policji oraz MOPS Katowice (serwis zewnętrzny). W studio gościli koordynator projektu podinsp. Małgorzata Biernacka oraz główny specjalista Andrzej Górak .

 

Informację wytworzył: 
Andrzej Górak
Data wytworzenia informacji: 
9.05.2017
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Andrzej Górak