INFORMACJA DOTYCZĄCA ZAANGAŻOWANIA PRACOWNIKÓW MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KATOWICACH W REALIZACJĘ PROGRAMU „BEZPIECZNA PRZYSTAŃ” DLA KATOWICKICH SENIORÓW

Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach aktywnie uczestniczyli w tworzeniu programu „Bezpieczna Przystań” na lata 2017 – 2018. Obecnie w ramach w/w programu prowadzą dla seniorów spotkania w dzielnicach miasta w ramach modułów poświęconych bezpieczeństwu socjalnemu seniorów.

W dniu  27.04.2017 r. w ramach programu "Bezpieczna Przystań" odbyło się na terenie parafii Matki Boskiej Piekarskiej w Katowicach przy ulicy Ułańskiej 13 spotkanie z seniorami zamieszkującymi rejon osiedla Tysiąclecie. Spotkanie nakierowane było na zaprezentowanie oferty wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej skierowanej dla seniorów. W spotkaniu uczestniczyli seniorzy, przedstawiciel Policji (dzielnicowy mł. asp. Paweł Uryniak) oraz pracownicy MOPS (kierownik Terenowego Punktu Pomocy Społecznej nr 5  Joanna Bielecka, pracownik socjalny Łukasz Filosek, psycholog Marta Mirowska, główny specjalista Andrzej Górak). Przedstawiciele MOPS przygotowali i przedstawili prezentację multimedialną opisującą ofertę Ośrodka.  W trakcie spotkania wyposażyli uczestników w ulotki prezentujące ofertę pomocową oraz informatory miejskie dla seniorów. Ponadto odpowiadali po zakończeniu spotkania na indywidualne pytania uczestników. Uczestnicy spotkania wskazywali, iż spotkanie z pracownikami MOPS  stanowiło odpowiedź na potrzeby ich środowiska i pozwoliło uzyskać cenne informacje dot. bezpieczeństwa socjalnego seniorów.

Kolejne spotkania pracowników MOPS z seniorami zamieszkującymi dzielnice miasta Katowice zaplanowane zostały na 9.05.2017 r. (Zawodzie) oraz 21.06.2017 r. (Nikiszowiec).

Informację wytworzył: 
Andrzej Górak
Data wytworzenia informacji: 
9.05.2017
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Andrzej Górak