UDZIAŁ PRACOWNIKÓW MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KATOWICACH W KONFERENCJI „WCZESNA DIAGNOZA I CO DALEJ?...”

Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach w dniu  26.04.2017 r. uczestniczyli w konferencji dot. problematyki wspierania osób niepełnosprawnych. Organizatorami konferencji był Zespół Szkół Specjalnych nr 7 w Katowicach, Uniwersytet Śląski w Katowicach oraz Regionalne Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Autystycznych i Ich Rodzin. Konferencja zorganizowana została na terenie Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej (CINIBA) Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Gościem konferencji był m.in. Pełnomocnik Prezydenta miasta Katowice ds. Osób Niepełnosprawnych Izabela Górecka.

Konferencja obejmowała szereg interesujących wystąpień dot. wspierania osób niepełnosprawnych z perspektywy różnych instytucji i organizacji np. wymiaru sądownictwa, oświaty, służb pomocy społecznej czy organizacji pozarządowych. W konferencji aktywny udział brały rodziny osób niepełnosprawnych. Wystąpieniom towarzyszyła ożywiona  dyskusja stanowiąca odpowiedź na potrzeby uczestników konferencji. Pytania dot. również prelekcji pracowników MOPS (Aleksandry Drobisz Kierownika Terenowego Punktu Pomocy Społecznej i Andrzeja Góraka głównego specjalisty Centrum Poradnictwa Specjalistycznego Metodyki i Strategii) oraz zaprezentowanego przez nich filmu dot. prowadzonego przez katowicki MOPS mieszkania treningowego dla osób niepełnosprawnych.

Uczestnicy konferencji mogli zapoznać się z udogodnieniami dla osób niepełnosprawnych w siedzibie CINIBA.

Informację wytworzył: 
Andrzej Górak
Data wytworzenia informacji: 
10.05.2017
Osoba odpowiedzialna za treść: 
a