Informacja o przyznaniu przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nagrody specjalnej za wybitne osiągnięcia w zakresie pomocy społecznej dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyznał nagrody specjalne za wybitne osiągnięcia w zakresie pomocy społecznej. W bieżącym roku zgłoszono ogółem 134 wnioski o nagrody, w tym 60 wniosków o przyznanie nagrody w kategorii indywidualnej i 74 w kategorii zespołowej.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach otrzymał nagrodę zespołową za przedstawioną nowatorską formę wsparcia - mieszkanie treningowe dla osób niepełnosprawnych intelektualnie, jako dobrą praktykę i inspirację do szerokiego i kompleksowego wspierania osób niepełnosprawnych. Mieszkanie treningowe prowadzone jest dzięki środkom pozyskanym z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację   projektu „Włącz się! Program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach”.

Uroczystość wręczenia nagród  i wyróżnień odbędzie się  w dniu 21 listopada 2017 roku w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, na którą także zostali zaproszeni przedstawiciele katowickiego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Informację wytworzył: 
Bożena Michałek
Data wytworzenia informacji: 
15.11.2017
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Andrzej Górak