Bezpłatne kursy i szkolenia zawodowe

Rekrutacja do projektu :

" Od szkolenia do zatrudnienia - EFS" - bezpłatne kursy i szkolenia zawodowe

Plakat (PDF; 286,82 KB)

Rekrutacja: wrzesień 2017 – styczeń 2018

„OD SZKOLENIA DO ZATRUDNIENIA - EFS” - ogólnopolski projekt realizowany
w ramach Gwarancji dla Młodzieży dla 2800 osób (YEI – 2000 osób, EFS – 800 osób), w województwie śląskim obejmujący 260 osób od 18 do 24 roku życia.

CEL PROJEKTU

Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych w wieku 18-24 lat bez pracy, w tym
w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzieży NEET).

TERMIN REALIZACJI: 1 września 2017 - 31 sierpnia 2018

DLA KOGO?

Wiek: 18-24 lata (ukończony 18 rok życia i nieukończony 25 rok życia),
Osoby niepracujące i niezarejestrowane w Urzędzie Pracy,
Osoby, które w ciągu 4 tygodni przed zgłoszeniem do projektu nie uczyły się, nie szkoliły i nie pracowały,
Osoby posiadające niskie kwalifikacje zawodowe (lub żadnych) albo kwalifikacje niedostosowane do potrzeb rynku pracy,
Osoby ZAMIESZKUJĄCE w województwie śląskim, mazowieckim, podlaskim, pomorskim, wielkopolskim lub opolskim.

W ramach projektu młodzież będzie mogła uczestniczyć w:

indywidualnych i grupowych zajęciach z doradcą zawodowym,
warsztatach aktywnego poszukiwania pracy,
grupowym wsparciu psychologicznym – treningach i warsztatach,
indywidualnym wsparciu psychologicznym,
zajęciach z zakresu zapobiegania depresji,
warsztatach przygotowujących do usamodzielnienia się,
kursach zawodowych (wraz z stypendium i refundacją kosztów opieki na dzieckiem lub osobą zależną),
kursach językowych,
kursach z zakresu obsługi programów komputerowych (np. graficznych, edytorów tekstu, do nauki programowania itp.),
kursach komputerowych o standardzie ECDL,
kursie prawa jazdy kat. B,
warsztatach z zakresu kreowania wizerunku połączonych z usługą stylisty,
stażach zawodowych (wraz ze stypendium i refundacją kosztów opieki na dzieckiem lub osobą zależną),
indywidualnym pośrednictwie pracy/pośrednictwie w zakresie organizacji staży zawodowych.

GDZIE?

12-1 HP Siemianowice Śląskie 41-103 Siemianowice Śląskie, ul. Budryka 2 Tel.: 515 285 708 E–mail: ohpsiemianowice@interia.pl 

12-3 HP Tychy 43-100 Tychy, ul. Edukacji 5 Tel.: (32) 216 14 58 E–mail: ohp.tychy@op.pl

12-15 HP Pyskowice 44-120 Pyskowice, ul. Strzelców Bytomskich 14 Tel./Fax.: 32 333 20 73 E-mail: ohp.pyskowice@wp.pl

12-17 HP Jaworzno 43-602 Jaworzno, ul. Inwalidów Wojennych 16 Tel./Fax.: (32) 660 00 33 E-mail:  shp.jaworzno@ohp.pl 

12-20 HP Rybnik 44-200 Rybnik, ul. Klasztorna 14 Tel./Fax.: (32) 423 74 95 E-mail: ohprybnik@wp.pl

12-21 HP Bielsko - Biała 43-300 Bielsko - Biała, ul. Kosynierów 20 Tel./Fax.: (33) 812 22 13 E-mail: ohp.bielsko@wp.pl

12-29 ŚHP Częstochowa 42-200 Częstochowa, ul. Tkacka 5A Tel.: (34) 389 25 88 E-mail: 29hufiecpracy@interia.pl

12-35 HP Sosnowiec 41-200 Sosnowiec, ul. Sienkiewicza 25 Tel.: (32) 266 04 38 E-mail: hp.sosnowiec@ohp.pl

12-32 HP Myszków 42-300 Myszków, ul. Helenówka 1 Tel.: (34) 313 05 41 E–mail: myszkow.ohp32@poczta.onet.pl

OSiW Dąbrowa Gónicza  42-523 Dąbrowa Górnicza, ul. Ząbkowicka 44 Tel.: (32) 268 07 64 E-mail: osiw_losien@op.pl

CEiPM Bielsko-Biała 43-300 Bielsko - Biała, ul. Kosynierów 20 Tel.: (33) 822 04 34 lub (33) 822 15 25 E-mail: ohp_bielsko@poczta.onet.pl 

OSZ Cieszyn 43-400 Cieszyn, ul. Górny Rynek 1 Tel.: 502 031 659 E-mail: osz.ohp.cieszyn@gmail.com lub osz.cieszyn@ohp.pl

MCK Żywiec  34-300 Żywiec, ul. Słowackiego 2 Tel.: (33) 8610255

CEiPM Częstochowa 42-200 Częstochowa, al. Niepodległości 20/22 Tel.: (34) 363 30 58 E-mail: ceip_czestochowa@interia.pl 

OSZ Częstochowa 42-202 Częstochowa, ul. Szymanowskiego 15 Tel.: 34 363-30-58 E-mail: osz_czestochowa@interia.pl

MCK Zawiercie 42-400 Zawiercie, ul. Piłsudskiego 24 Tel.: (32) 67 00 324 E-mail: mck.zawiercie@ohp.pl

MCK Lubliniec 42-700 Lubliniec, ul. Piłsudskiego 9 Tel.: (34) 356 12 50 E-mail: mck_lubliniec@interia.pl 

MCK Katowice 40-950 Katowice, Plac Grunwaldzki 8-10 Tel.: (32) 330-37-87 E-mail: mckkatowice@wp.eu

MCK Sosnowiec 41-200 Sosnowiec, ul. Legionów 9 Tel.: 32 222 19 97 E-mail: mck.myslowice@wp.pl

MCK Mikołów 43-190 Mikołów, Plac Harcerski 1 Tel.: (32) 778 23 27 E-mail: mck.mikolow@wp.pl

PPP Radlin 44-310 Radlin, ul. Rymera 15 Tel.: (32) 454 92 14 E-mail: ppp.radlin@wp.pl

PPP Czerwionka-Leszczyny 44-238 Czerwionka-Leszczyny, ul. Ks. Pojdy 35 Tel.: (32) 425 76 31 E-mail: ppp_czerwionka-leszczyny@wp.pl

MCK Będzin 42-500 Będzin, ul. 11 Listopada 3 Tel.: 32 269 00 68 E-mail: mckbedzin@wp.pl

 

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.

Dofinansowanie projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – EFS”: 15 129 361,28 zł

Wskaźniki produktu

  • Liczba osób biernych zawodowo, nieuczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, objętych wsparciem w programie
  • YEI – 2000 osób, EFS – 800 osób (woj. śląskie – 260 osób)
  • Liczba osób poniżej 30 lat
  • z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie
  • YEI – 200 osób, EFS – 96 osób (woj. śląskie – 31 osób)

Wskaźniki rezultatu

  • Liczba osób poniżej 30 lat, które uzyskają kwalifikacje po opuszczeniu programu - 240 osób (78 osób woj. śląskie)
  • Odsetek osób z niepełnosprawnościami, które podejmą zatrudnienie po opuszczeniu programu - 17%
  • Odsetek osób o niskich kwalifikacjach, które podejmą zatrudnienie po opuszczeniu programu (wskaźnik efektywności zatrudnieniowej) - 48%
  • Odsetek pozostałych osób, które podejmą zatrudnienie po opuszczeniu programu (wskaźnik efektywności zatrudnieniowej) - 43%
Informację wytworzył: 
Emilia Nowak
Data wytworzenia informacji: 
27.12.2017
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Sylwia Bochenek