SYGNAŁ ŻYCIA – Miejski System Powiadamiania Ratunkowego

        „Sygnał życia” to system dedykowany mieszkańcom Katowic – osobom niepełnosprawnym i seniorom, którzy nie zawsze są w stanie porozumieć się z dyspozytorem przyjmującym zgłoszenia o zagrożeniu zdrowia lub życia i wezwać pomoc. System wymaga od uczestnika posiadania telefonu komórkowego lub stacjonarnego z przyciskami, w którym zostanie zaprogramowany numer alarmowy. W sytuacji zagrożenia wystarczy naciśnięcie jednego przycisku, a dyspozytor w Miejskim Centrum Ratownictwa uzyska informacje o konieczności udzielenie pomocy oraz dane osoby zgłaszającej.

 

obrazek przedstawia czerwony guzik z białymi cyframi 112 – numerem telefonu powiadamiania ratunkowego, poniżej ikony – tarcza, krzyż, ogień i symbol słuchawki telefonicznej

 

    W celu zarejestrowania się w bazie Miejskiego Systemu Powiadamiania Ratunkowego należy złożyć wypełnioną ankietę (serwis zewnętrzny) w Kancelarii Urzędu Miasta w godzinach pracy lub wysyłać pocztą pod adresem Urzędu (ankieta dostępna pod wskazanym łączem, w MOPS i u Pełnomocnika Prezydenta do Spraw Osób Niepełnosprawnych w UM).

    Pracownicy socjalni MOPS docierają również bezpośrednio do miejsca zamieszkania osób niepełnosprawnych, które mają problem z wypełnieniem ankiety lub jej złożeniem. Następnie informacje o nowych osobach zarejestrowanych w bazie są przekazywane do Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego.

 

System realizowany w mieście jest bezkosztowy dla mieszkańców.

Informację wytworzył: 
Anna Kowalczyk-Hasterok
Data wytworzenia informacji: 
19.01.2018
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Andrzej Górak