Spotkanie zorganizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w ramach projektu pn. „Sposoby wzmacniania idei aktywnego starzenia się poprzez wolontariat".

23 marca br. w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach odbyło się spotkanie zorganizowane w ramach projektu pn.  „Sposoby wzmacniania idei aktywnego starzenia się poprzez wolontariat". Celem wydarzenia było podsumowanie działań i efektów projektu realizowanego przez WUP, a także promocja wolontariatu. W spotkaniu wzięli udział m. in. przedstawiciele Śląskiej Rady ds. Seniorów, organizacji wspierających wolontariat, Uniwersytetów Trzeciego Wieku oraz wolontariusze w wieku 50+. W trakcie spotkania reprezentanci różnych podmiotów zaangażowanych w organizację wolontariatu, w tym przedstawiciele tut. Ośrodka, wygłosili prezentacje na temat swojej oferty oraz dobrych praktyk z zakresu wolontariatu osób w wielu dojrzałym.

Spotkanie zakończył panel dyskusyjny z udziałem wolontariuszy w wieku dojrzałym. Zaproszeni wolontariusze podzielili się z uczestnikami spotkania swoimi historiami dotyczącymi m.in. życia zawodowego, motywacji do zaangażowania w wolontariat, realizacji wolontariatu w praktyce, korzyści wynikających z tego typu działalności.

Informację wytworzył: 
Małgorzata Poręba
Data wytworzenia informacji: 
18.04.2018
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Andrzej Górak