Program "Dobry start"

Rządowy program Dobry start to wsparcie dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny niezależnie od kryterium dochodowego. Jeżeli chcesz skorzystać z jednorazowego świadczenia w wysokości 300 zł złóż odpowiedni wniosek.

Złóż wniosek z rządowego programu  "Dobry Start"  w sposób elektroniczny za pośrednictwem:

Terminy składania wniosków:

 • w formie elektronicznej -  od 1 lipca do 30 listopada,
 • tradycyjnej (papierowej) - od 1 sierpnia do 30 listopada.

Ważne! Wnioski złożone po 30 listopada danego roku pozostawia się bez rozpatrzenia.

Z uwagi na panującą sytuację epidemiczną zalecamy składanie wniosków w bezpieczny elektroniczny sposób

UWAGA! Ważna informacja dla osób usamodzielnianych oraz osób ubiegających się o świadczenia na dzieci umieszczone w pieczy zastępczej.Wnioski o przyznanie świadczenia Dobry Start dla osób usamodzielnianych oraz na dzieci umieszczone w pieczy zastępczej można składać jedynie w formie tradycyjnej (osobiście lub drogą pocztową). Szczegółowe zasady przyznawania świadczeń dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej znajdziesz w sekcji znajdującej się poniżej.

Zanim złożysz wniosek elektroniczny zapoznaj się z przysługującymi prawami w zakresie ochrony danych osobowych RODO

Kto może podpisać dokument za pomocą podpisu zaufanego?

Każdy, kto ma profil zaufany możesz podpisać wniosek podpisem zaufany. Bezpłatny profil zaufany możesz założyć i potwierdzić w pełni online między innymi za pośrednictwem swojego konta bankowego całodobowo przez 7 dni w tygodniu, o ile zapewnia taką możliwość.

KROK 1: W systemie bankowości elektronicznej swojego banku, wypełnij formularz o założenie Profilu Zaufanego
KROK 2: Operację potwierdź bankowym kodem autoryzacyjnym. Na swój adres mailowy otrzymasz potwierdzenie założenia konta

Tu dowiesz się więcej w jaki sposób załatwiać sprawy urzędowe online za pośrednictwem podpisu zaufanego (serwis zewnętrzny)

Wnioski możesz wysłać za pośrednictwem poczty na adres:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Jagiellońska 17, 40-032 Katowice
z dopiskiem „Dobry start”

Jeśli nie masz możliwości złożenia wniosku w formie elektronicznej, możesz również udać się do jednego z poniższych Terenowych Punktów Pomocy Społecznej w Katowicach:

 • TPPS nr 1 ul. Andrzeja 10, tel. 32 251 60 99
 • TPPS nr 2 ul. Warszawska 42, tel. 32 253 77 30
 • TPPS nr 3 ul. Oblatów 24 , tel. 32 258 07 09
 • TPPS nr 4 ul. Gliwicka 96, tel. 32 353 02 78
 • TPPS nr 5 ul. Dębowa 16,  tel. 32 254 70 61
 • TPPS nr 6 ul. Czecha 2, tel. 32 209 00 23
 • TPPS nr 7 ul. Świdnicka 35a, tel. 32 252 56 35
 • TPPS nr 8 ul. Łętowskiego 6a, tel. 32 206 15 68
 • TPPS nr 9 ul. Krakowska 138, tel. 32 255 35 67
 • TPPS nr 10 ul. Krakowska 138,  tel. 32 256 80 39

 

Beneficjencie, sprawdź samodzielnie stan realizacji Twojej sprawy.
Portal Beneficjenta
Uwaga! Wnioski elektroniczne są widoczne w Portalu Beneficjenta dopiero po dokonaniu rejestracji przez pracownika MOPS.

Szczegółowe informacje dotyczące uprawnień i niezbędnych dokumentów w indywidualnych przypadkach dostępne są na podstronie wymagane dokumenty oraz u pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach.

Informację wytworzył: 
Joanna Piotrowska
Data wytworzenia informacji: 
5.06.2018
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Sylwia Bochenek