Realizacja programu "Dobry start"

Realizacja programu "Dobry start"

Drogi Rodzicu lub Opiekunie!

Program „Dobry Start” to 300 złotych jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny niezależnie od wysokości osiąganego dochodu.

Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia.

Świadczenie dobry start przysługuje wyłącznie dzieciom uczącym się w szkole (szkoła podstawowa, dotychczasowe gimnazjum, szkoła ponadpodstawowa
i dotychczasowa szkoła ponadgimnazjalna, z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych, szkoła artystyczna, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy).

Wnioski mogą być składane przez rodzica dziecka, opiekuna prawnego lub opiekuna faktycznego dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Program nie obejmuje dzieci realizujących przygotowanie przedszkolne  w przedszkolu lub w szkole. Nie obejmuje także studentów, uczniów szkół policealnych
i uczniów szkół dla dorosłych.

Aby otrzymać wsparcie, można złożyć wniosek za pośrednictwem bankowości elektronicznej lub portalu Empatia od 1 lipca.

Wnioski papierowe można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Katowicach od 1 sierpnia.

  • TPPS NR 1, ul. Andrzeja 10,
  • TPPS NR 2, ul. Warszawska 42,
  • TPPS NR 3, ul. Misjonarzy Oblatów 24,
  • TPPS NR 4, ul. Gliwicka 96,
  • TPPS NR 5, ul. Dębowa 16c,
  • TPPS NR 6, ul. Czecha 2,
  • TPPS NR 7, ul. Świdnicka 35a,
  • TPPS NR 8, ul. Łętowskiego 6a,
  • TPPS NR 9,10, ul. Krakowska 138,
  • Centrala MOPS, ul. Jagiellońska 17.

Pamiętaj! Termin składania wniosków mija 30 listopada.

 

Realizacja Programu "Dobry Start" w Katowicach - stan na dzień 30.09.2018 r. (PDF, 166 KB).

 

Szczegółowe informacje godziny przyjęć, adresy oraz wniosek do pobrania dostępne są na stronie internetowej Ośrodka w zakładce Program „Dobry start”

Infolinia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach

32 251 00 87 w. 100, 162

Informację wytworzył: 
Joanna Piotrowska
Data wytworzenia informacji: 
6.06.2018
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Sylwia Bochenek