Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach został wyróżniony przez Departament Pomocy i Integracji Społecznej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nagrodą „Dobra praktyka w zakresie pomocy osobom bezdomnym 2018”.

Przedstawiona przez Ośrodek w ramach projektu „Pokonać bezdomność” dobra praktyka została wyróżniona przez Departament Pomocy i Integracji Społecznej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nagrodą „Dobra praktyka w zakresie pomocy osobom bezdomnym 2018”. Spośród 16 województw w Polsce,  Wojewodowie poszczególnych województw, dokonali wyboru 32 podmiotów samorządowych i pozarządowych,  jako najlepszych  w  poszczególnych  województwach. Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, Pani Elżbieta Rafalska, dokonała wyboru 6 najlepszych podmiotów wskazanych do nagrody Ministra. Na szczególną uwagę zasługuje fakt wybrania 3 spośród 6 nagrodzonych podmiotów (w tym MOPS Katowice) do dokonania prezentacji podczas uroczystości poświęconej wręczaniu listów gratulacyjnych oraz nagród. Dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach, niniejsze wyróżnienie przyjętych rozwiązań oraz działań, stanowi na tle ogólnopolskim charakter wysoce prestiżowy.

Informację wytworzył: 
Jacek Marciniak
Data wytworzenia informacji: 
16.11.2018
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Jacek Marciniak