Nagroda specjalna Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej za osiągnięcia i nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej w 2018 roku.

Pani Halina Kania – długoletni pracownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach otrzymała nagrodę  indywidualną Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej za wybitne, nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej. Pani Kania pracuje na stanowisku starszego specjalisty pracy socjalnej ds. osób starszych i niepełnosprawnych. Realizuje szereg form wsparcia dla osób w wieku 50+. Jest pomysłodawcą i autorem programu „Radość Życia – wszystko mogę”, który wychodzi naprzeciw oczekiwaniom osób starszych i niepełnosprawnych, jest odpowiedzią na zgłaszane przez nich potrzeby. Gala wręczenia nagród odbędzie się w Dniu Pracownika Socjalnego, tj. 21.11.2018 r. w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie.

Informację wytworzył: 
Hanna Foks
Data wytworzenia informacji: 
16.11.2018
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Bożena Michałek