Wyróżnienie dla Pani Bożeny Polak oraz Pana Eugeniusza Poloczka w konkursie „Ambasador/Ambasadorka Srebrnego Pokolenia Województwa Śląskiego 2018”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach zgłosił kandydaturę Pani Bożeny Polak i Pana Eugeniusza Poloczka do udziału w konkursie „Ambasador/Ambasadorka Srebrnego Pokolenia Województwa Śląskiego 2018”. Pani Polak jest jednym z pomysłodawców i założycieli Ewangelickiego Centrum Diakonijnego „Słoneczna Kraina” w Katowicach, który jest jednym z najprężniej działających ośrodków wsparcia w tym mieście i każdego roku realizuje blisko 30 projektów kierowanych do różnych grup społecznych, a przede wszystkim dzieci, młodzieży i starszych. Pan Eugeniusz Poloczek jest prezesem Trzeźwościowego Stowarzyszenia Kulturalno-Turystycznego, terapeutą ds. uzależnień. Organizuje największą w Polsce imprezę trzeźwościową – Zlot Rodzin Abstynenckich. Działalność Pana Poloczka obejmuje terytorialnie nie tylko Katowice, Śląsk, ale i całą Polskę.

Celem konkursu było wyróżnienie osób starszych mogących stanowić  godny do naśladowania wzór dla innych seniorów, wyróżniających się wybitną działalnością i postawą w życiu społecznym. Gala wręczenia nagród odbyła się w dniu 17.10.2018 r. w Sali Sejmiku Śląskiego, w gmachu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach. Pani Bożena Polak oraz Pan Eugeniusz Poloczek otrzymali wyróżnienie.

 

 

Zdjęcie grupowe osób nagrodzonych w konkursie „Ambasador/Ambasadorka Srebrnego Pokolenia Województwa Śląskiego 2018” wraz z Dyrektorem Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej Województwa Śląskiego – Panią Bożeną Borowiec.

Zdjęcie grupowe osób nagrodzonych w konkursie „Ambasador/Ambasadorka Srebrnego Pokolenia Województwa Śląskiego 2018” wraz z Dyrektorem Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej Województwa Śląskiego – Panią Bożeną Borowiec.

 

Dyrektor Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej Województwa Śląskiego – Pani Bożena Borowiec wręcza wyróżnienie Pani Bożenie Polak.

Informację wytworzył: 
Hanna Foks
Data wytworzenia informacji: 
20.11.2018
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Andrzej Górak