Odznaczenia państwowe dla pracowników MOPS

W dniu 11 grudnia 2018 roku o godzinie 10.00 w Westybulu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyło się uroczyste wręczenie odznaczeń państwowych nadanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskie dla zasłużonych w różnych dziedzinach życia społecznego, w tym także zasłużonym pracownikom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach. Wicewojewoda śląski Robert Magdziarz wręczył dwa złote i osiem srebrnych medali za długoletnią służbę pracownikom katowickiego MOPS.

Więcej informacji na temat odznaczeń dla zasłużonych dostępnych jest na stronie: http://www.katowice.uw.gov.pl/aktualnosci/odznaczenia-dla-zasluzonych-1.Zdjęcie grupowe odznaczonych pracowników MOPS. Zdjęcie grupowe odznaczonych pracowników MOPS wraz z Wicewojewodą Śląskim, Panem Robertem Magdziarzem oraz Zastępcą Dyrektora MOPS, Panią Ewą Bromboszcz.Pani Ewa Uchto odbiera złoty medal za długoletnią służbę w MOPS Katowice. Pani Jolanta Blaza odbiera złoty medal za długoletnią służbę w MOPS Katowice.

Informację wytworzył: 
Hanna Foks
Data wytworzenia informacji: 
17.12.2018
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Andrzej Górak