Ekologiczne formy ogrzewania - skorzystaj z dofinansowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach

Ekologiczne formy ogrzewania - skorzystaj z dofinansowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach w postaci:

 1. zasiłku na zakup opału:

  Osobami uprawnionymi do otrzymania zasiłku celowego na opał są:

  • wszystkie osoby, których dochód nie przekracza kryterium dochodowego dla osoby/rodziny określonego w ustawie o pomocy społecznej (tj. 701,00 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej oraz 528,00 zł na osobę w rodzinie),
  • osoby/rodziny z dochodem do 150% kryterium dochodowego (tj. 1051,50 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej oraz 792,00 zł na osobę w rodzinie), w przypadku:
   • 1 osobowych gospodarstw domowych osób niepełnosprawnych,
   • 2 osobowych gospodarstw domowych, w których wszystkie osoby są niepełnosprawne,
   • 2 osobowych gospodarstw domowych, w których jedna osoba jest starsza a druga niepełnosprawna,
   • 1 osobowych lub 2 osobowych gospodarstw domowych, w których wszystkie osoby są starsze.

  Osoba niepełnosprawna – osoba posiadająca orzeczenie o znacznym, umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub I i II grupę inwalidzką.

  Warunkiem przyznania zasiłku jest podjęcie przez wszystkie osoby w rodzinie współpracy w celu rozwiązywania swojej trudnej sytuacji życiowej, zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach.

 2. zasiłku na dofinansowanie wkładu własnego przeznaczonego na zmianę systemu grzewczego z węglowego tradycyjnego na proekologiczne:

  Jednorazowy zasiłek na dofinansowanie wkładu własnego przeznaczonego na zmianę systemu grzewczego z węglowego tradycyjnego na proekologiczne może być przyznany w wysokości do 2000,00 zł (nie więcej jednak niż wysokość wkładu własnego).

  Wniosek o dofinansowanie może złożyć osoba/rodzina, która w 2018/2019 r.:

  • podpisze umowę o dotację celową na zmianę systemu grzewczego z węglowego tradycyjnego na proekologiczne,
  • zmieni ogrzewanie,
  • zgłosi wykonanie zmiany ogrzewania do Wydziału Kształtowania Środowiska, który potwierdzi wykonanie zmiany ogrzewania spisując Protokół odbioru,
  • otrzyma przelew środków finansowych z Wydziału Kształtowania Środowiska,
  • której dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej (tj. 1 402,00 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej oraz 1 056,00 zł na osobę w rodzinie) oraz u której stwierdzony zostanie jeden z powodów wymienionych w art.7 powyższej ustawy tj. m.in. ubóstwo, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietność.
 3. zasiłku na dofinansowanie do pokrycia kosztów ogrzewania elektrycznego lub gazowego:

  Osobami uprawnionymi do otrzymania powyższego są:

  • osoby posiadające ogrzewanie elektryczne bądź gazowe:
   • których dochód nie przekracza kryterium dochodowego dla osoby/rodziny określonego w ustawie o pomocy społecznej (tj. 701,00 zł w przypadku osoby samotnie oraz 528,00 zł na osobę w rodzinie),
   • z dochodem do 150% kryterium dochodowego (tj. 1051,50 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej oraz 782,00 zł na osobę w rodzinie), w przypadku:
    • 1 osobowych gospodarstw domowych osób niepełnosprawnych,
    • 2 osobowych gospodarstw domowych, w których wszystkie osoby są niepełnosprawne,
    • 2 osobowych gospodarstw domowych, w których jedna osoba jest starsza a druga niepełnosprawna,
    • 1 osobowych lub 2 osobowych gospodarstw domowych, w których wszystkie osoby są starsze.

  Osoba niepełnosprawna – osoba posiadająca orzeczenie o znacznym, umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub I i II grupę inwalidzką.

  Dofinansowana będzie kwota dofinansowania do wysokości rachunków za ogrzewanie w sezonie grzewczym, ale łącznie nie więcej niż 1 200,00 zł.

  Warunkiem przyznania zasiłku jest podjęcie przez wszystkie osoby w rodzinie współpracy w celu rozwiązywania swojej trudnej sytuacji życiowej, zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach.

W celu złożenia wniosku należy zgłosić się do właściwego Terenowego Punktu Pomocy Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach w poniedziałek w godzinach 14:00 – 17:00 lub od wtorku do piątku (oprócz środy) w godzinach 08:00 – 10:00. Pomoc może zostać przyznana po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego, w którym ustalana jest sytuacja osobista, rodzinna, dochodowa i majątkowa osób/rodzin które złożyły wniosek o udzielenie pomocy.

W celu uzyskania bliższych informacji a także załatwienia formalności należy zgłosić się w Terenowym Punkcie Pomocy Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach.

Informację wytworzył: 
Agnieszka Dutka
Data wytworzenia informacji: 
5.03.2019
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Bożena Miśkiewicz