Galeria

Spotkanie przedstawicieli instytucji lokalnych Spotkanie dla dzieci szkoły podstawowej klas pierwszych w ramach prgramu profilaktycznego "Z Mopsikiem bezpieczniej" Szkolenie wyjazdowe w ramach Treningu Umiejętności Społecznych dla dzieci i rodziców 650 lecie Załęża - sadzenie symbolicznego dębu Bieg uliczny mieszkańcóe dzielnicy o Puchar Jana Pawła II Grill z młodzieżą z Załęża Tour de Załęże Wyjście integracyjne dla dzieci przedszkolnych na kajaki Sznupek i Mopsik podczas festynu integracyjnego Pokaz tańca hiszpańskiego podczas festynu integracyjnego Gość Załęża - senator Kazimierz Kutz Występ Kabaretu DNO podczas festynu integracyjnego Wyjście integracyjne dla uczestników Programu do kina Spotkanie grupy samopomocowej w ramach Programu Centrum Aktywności Lokalnej w Załężu Spotkanie społeczności lokalnej Siedziba Programu Centrum Aktywności Lokalnej w Załężu przy ulicy Gliwickiej 80c/5 Inicjatywa lokalna - sadzenie drzewek w dzielnicy przez mieszkańców Spotkanie edukacyjno - informacyjne dla młodzieży - debata społeczna Spotkanie opłatkowe dla mieszkańców i przedstawicieli instytucji lokalnych Sprzątanie dzielnicy przez mieszkańców w ramach inicjatywy lokalnej Obchody barbórkowe w ramach inicjatywy lokalnej Wyjazdowe szkolenie dla mieszkańców w ramach planowania inicjatywy lokalnej Wyjazd integracyjny dla uczestników Programu Szkolenie dla uczestników Programu z zakresu planowania inicjatywy lokalnej Wizyta studyjna uczestniczki Programu w Hiszpanii Święty Mikołaj w Załężu Konferencja dla Pań "Teraz My! - Kobiety" Przejazd powozami cygańskimi na wyjeździe integracyjnym Zabawa integracyjna mieszkańców Załęża podczas wycieczki Warsztaty komputerowe dla miszkańców Załęża Debata społeczna dla seniorów współorganizowana z Policją Kurs pierwszej pomocy Kurs samoobrony w ramach programu profilaktycznego "Bezpieczna Kobieta" Wyjście integracyjne z mieszkańcami dzielnicy do Laserhouse'u Wyjście integracyjne dla uczestników Programu do pizzerii

Informację wytworzył: 
Data wytworzenia informacji: 
25.07.2013
Osoba odpowiedzialna za treść: