Udzielenie schronienia oraz prowadzenie telefonu zaufania

Data zamieszczenia: 
poniedziałek, 23 Listopad 2020

Otwarty konkurs na realizację zadania: „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez udzielenie schronienia oraz prowadzenie telefonu zaufania”