Dopłata do czynszu z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Informujemy, iż najemcom lub podnajemcom lokali mieszkalnych może zostać przyznany dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zwaną dalej „dopłatą do czynszu”. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w zakładce „dodatki mieszkaniowe”. Dopłata do czynszu z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19

Informację wytworzył: 
Agnieszka Jagodzińska
Data wytworzenia informacji: 
20.01.2021
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Agnieszka Jagodzińska