Wsparcie dla najbardziej potrzebujących uchodźców z Ukrainy

 plakat

 

Miasto Katowice przystąpiło do realizowanego przez Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM) programu nakierowanego na poszerzenie wsparcia skierowanego do obywateli Ukrainy uciekających przed skutkami wojny. Przy wsparciu pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach, pomoc dotrze do najbardziej potrzebujących uchodźców z Ukrainy. Program obejmuje wypłatę zapomóg finansowych dla osób, które przyjechały do Polski z Ukrainy po 24.02.2022 roku i znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji (osoby starsze i osoby z niepełnosprawnościami wraz z opiekunami).

 

Program jest realizowany przez Fundację Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM) i jest finansowany przez organizacje międzynarodowe: Care International i International Rescue Committee (IRC).

 

Wsparciem zostaną objęte:

  • osoby z niepełnosprawnościami (+ opiekun, o ile osoba z niepełnosprawnościami wymaga opieki uniemożliwiającej opiekunowi podjęcie pracy zarobkowej),
  • osoby w wieku emerytalnym, niemające dostępu do świadczeń.

 

Miesięczna kwota zapomogi wynosi 710 zł na osobę (w przypadku większej liczby spełniających kryteria w rodzinie - kwota ta będzie pomnożona przez liczbę osób).

Do tej pory pomoc w wysokości 710 zł miesięcznie przyznano 167 osobom, wśród których jest 67 osób z niepełnosprawnościami, 34 opiekunów osób
z niepełnosprawnościami oraz 66 osób starszych
. Miesięczna wartość pomocy to 118 570 zł, natomiast ogólna wartość przyznanej pomocy wynosi 711 420 zł.

 

Plakat (PDF 536,77 KB)

Informację wytworzył: 
Katarzyna Prucia
Data wytworzenia informacji: 
23.05.2022
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Andrzej Górak