Wnioski o preferencyjny zakup węgla

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach informuje, iż rozpoczął nabór wniosków o zakup preferencyjny paliwa stałego w ramach procesu sprzedaży węgla zarządzanego przez Urząd Miasta Katowice.

Warunkiem pozytywnego rozpatrzenia wniosku o zakup węgla w preferencyjnej cenie jest:

 • niedokonanie zakupu węgla na sezon grzewczy przypadający na lata 2022–2023, po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę w ilości co najmniej 1,5 tony - w przypadku, gdy wniosek dotyczy zakupu do dnia 31 grudnia 2022 r. lub 3  ton - w przypadku gdy wniosek dotyczy zakupu również od dnia 1 stycznia  2023 r.,
 • wypłacenie lub przyznanie na rzecz gospodarstwa domowego, w skład którego wchodzi wnioskodawca, dodatku węglowego na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym.

Prosimy zatem o składanie wniosków o preferencyjny zakup dopiero po zakończeniu postępowania o wypłatę dodatku węglowego, które warunkuje zakup węgla po preferencyjnej cenie.

Procedura rozpatrywania wniosku o preferencyjny zakup paliwa stałego w MOPS Katowice:

 1. przyjęcie wniosku,
 2. rozpatrzenie wniosku,
 3. powiadomienie strony o wyniku rozstrzygnięcia w formie e-mail, SMS lub pisemnie w przypadku braku danych kontaktowych,
 4. przekazanie wniosku do Urzędu Miasta Katowice celem realizacji zakupu.  

Szczegółowe informacje w zakresie organizacji zakupu, dystrybucji, dokonywania płatności za zakup oraz dostawę są dostępne na stronie internetowej Urzędu Miasta Katowice (serwis zewnętrzny).

Lista punktów przyjmujących wnioski (wrzutnie podawcze):

 • TPPS nr 1 ul. Andrzeja 10,
 • TPPS nr 2 ul. Warszawska 42,
 • TPPS nr 3 ul. Oblatów 24 ,
 • TPPS nr 4 ul. Gliwicka 96,
 • TPPS nr 5 ul. Dębowa 16 c,
 • TPPS nr 6 ul. Czecha 2,
 • TPPS nr 7 ul. Świdnicka 35a,
 • TPPS nr 8 ul. Łętowskiego 6a,
 • TPPS nr 9/10 ul. Krakowska 138
 • MOPS przy ul. Jagiellońskiej 17

Wnioski można również składać w formie elektronicznej za pośrednictwem portalu ePuap z wykorzystaniem formularza pismo ogólne do podmiotu publicznego(serwis zewnętrzny). Dołącz wypełniony formularz wniosku i podpisz pismo podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Informacje w zakresie sposobu składania wniosków i ich weryfikacji dostępne są pod nr telefonu: 502 032 661

Drogą pocztową na adres:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Jagiellońska 17,
40-032 Katowice

UWAGA:

W przypadku, gdy do dnia 31 grudnia 2022 r. nie dokonano zakupu paliwa stałego lub zakupiono w ilości mniejszej niż 1,5 tony, to pozostałą ilość z przysługującego limitu można wykorzystać po 1 stycznia 2023 r.

Łącznie na gospodarstwo domowe przysługuje 3 tony paliwa stałego.

Wnioski mogą być składane do 15 kwietnia 2023 roku.

Wnioski złożone po 15 kwietnia 2023 roku nie będą rozpatrywane

Wniosek do pobrania:

Podstawa prawna:

Informację wytworzył: 
Magdalena Loska
Data wytworzenia informacji: 
14.11.2022
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Sylwia Bochenek