Wyróżnienie dla MOPS Katowice za wysoką jakość realizowanych praktyk zawodowych w 2021 roku.

W dniu 16.02.2023 roku podczas uroczystego spotkania przedstawicieli Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz osób reprezentujących władze miasta Katowice i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach, w podziękowaniu za wysoką jakość realizowanych praktyk zawodowych w 2021 roku, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał wyróżnienie od studentek i studentów Uniwersytetu Śląskiego w kategorii Dobra Praktyka Zawodowa (został najwyżej oceniony ze wszystkich instytucji i organizacji współpracujących w tym zakresie z Uczelnią).

Nadmienić należy, że współpraca Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z Uniwersytetem Śląskim realizowana jest od wielu lat na wielu różnych płaszczyznach m.in. poprzez udział pracowników Ośrodka w organizowanych przez Uniwersytet Śląski cyklicznych wydarzeniach takich jak Śląski Festiwal Nauki czy Tydzień Pracy Socjalnej.

Wyróżnienie za wysoką jakość realizowanych praktyk zawodowych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach.

Informację wytworzył: 
Agata Wicher
Data wytworzenia informacji: 
22.02.2023
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Andrzej Górak