Most do Essen

 

W zeszłym tygodniu, w ramach międzynarodowego projektu „Ponad granicami walczymy z barierami”, w Essen na wizycie studyjnej przebywali przedstawiciele Stowarzyszenia Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST oraz osoby odpowiedzialne za kreowanie polityk z zakresu aktywizacji społeczno zawodowej osób z niepełnosprawnością. Polskich gości przyjął burmistrz Essen Rudolf Jedlinek.

Celem wizyty w Niemczech było pogłębienie wiedzy na temat tamtejszego systemu aktywizacji osób z niepełnosprawnością intelektualną. Uczestnicy wyjazdu szczególną uwagę zwrócili na dostosowanie dla tej grupy społecznej zarówno przestrzeni miejskiej, jak i miejsc pracy, a także na rozwiązania systemowe i prawne dotyczące ich aktywizacji zawodowej. Dlatego też Polacy poznali zasady funkcjonowania oraz strukturę organizacyjną instytucji zajmujących się  w Essen wprowadzaniem w życie zawodowe osób niepełnosprawnych. Ponadto zdobyli wiedzę na temat finansowania takich samych lub podobnych działań oraz w praktyce poznali formy aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych. Zostali także wprowadzeni w tematykę funkcjonowania organizacji parasolowych.

Ze strony Stowarzyszenia MOST koordynatorem projektu jest Agnieszka Kurda, wraz z którą do Essen pojechali: Agnieszka Przeniosło (Kierownik Referatu ds. PFRON Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskie), Marcin Stempniak (Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Interdyscyplinarny Zespół ds.niepełnosprawności), Mariola Konarska-Meier (kierownik Centrum Rehabilitacji Społecznej i Poradnictwa Specjalistycznego dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach), Stefania Gowda (Pełnomocnik Prezydenta ds. Osób Niepełnosprawnych-Wydział Polityki Społecznej, Urząd Miasta Katowice), Halina Ignor (Pełnomocnik Prezydenta ds. Osób Niepełnosprawnych-Urząd Miasta Ruda Śląska), Anna Masłowska ( Doradca ds. osób niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Zabrzu. Koordynator programu na rzecz osób niepełnosprawnych w projekcie systemowym MOPR), Jan Zieliński (Pełnomocnik Marszałka Województwa Śląskiego ds. Osób Niepełnosprawnych),  Helena Breczko (Pełnomocnik Prezydenta Miasta Zabrze ds. Osób Niepełnosprawnych).

Międzynarodowy projekt o nazwie „Ponad granicami walczymy z barierami” ze strony polskiej realizowany jest przez katowickie Stowarzyszenie Wspierania Organizacji Pozarządowych „MOST”, rybnickie Stowarzyszeniem „Razem” i rudzkie Stowarzyszeniem „Nadzieja”. Ze strony niemieckiej partnerem Polaków jest GSE, czyli Gesellschaft für Soziale Dienstleistungen Essen mbH, wiodący dostawca usług społecznych w Essen. Należy dodać, iż to dzięki pracownikom Biura Współpracy z Zagranicą oraz Pełnomocnikowi ds. osób niepełnosprawnych z Urzędu Miasta w Zabrzu udało się znaleźć niemieckiego partnera.

Celem tego projektu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, jest adaptacja do polskich warunków, niemieckich rozwiązań w obszarze aktywizacji społeczno-zawodowej osób z niepełnosprawnością intelektualną. Według pomysłodawców projektu pozwoli on na stworzenie modelu aktywizacji zawodowej czerpiącej zarówno zachodnich, jak i polskich doświadczeń.

 

Wizyta studyjna

Informację wytworzył: 
Alicja Badetko - Stowarzyszenie MOST
Data wytworzenia informacji: 
18.07.2013
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Mariola Konarska-Meier