Wizyta studyjna pracowników MOPS Kędzierzyn – Koźle

W dniu 07.10.2103 r. grupa pracowników z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie - Koźlu gościła w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Katowicach w ramach wizyty studyjnej. Pracownicy w trakcie wizyty spotkali się z osobami odpowiedzialnymi za realizację zadań z zakresu ustawy o pomocy społecznej, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w tym z pracownikami OIK, przedstawicielem TPPS, SBD oraz pracownikami CPS-ZAR i CPS-SPP. W trakcie spotkania omawiane były następujące zagadnienia:

  • Funkcjonowanie grup roboczych,
  • Bezgotówkowa forma pomocy dla osób uzależnionych,
  • Udzielanie pomocy osobom bezdomnym,
  • Praca asystenta rodziny,
  • Opiniowanie kandydatów na rodziny zastępcze.
Informację wytworzył: 
Iwona Wowra
Data wytworzenia informacji: 
11.10.2013
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Andrzej Górak