Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób poprzez prowadzenie ośrodka wsparcia – działania na rzecz osób z problemami pamięci oraz problemem otępiennym

Data zamieszczenia: 
czwartek, 21 luty 2019

Ogłoszenie o otwartym konkursie na realizację zadania:

"Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób poprzez prowadzenie ośrodka wsparcia – działania na rzecz osób z problemami pamięci oraz problemem otępiennym"