Pomoc osobom bezdomnym

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (PDF, 1 MB)

Osoby bezdomne z terenu miasta Katowice mogą uzyskać schronienie w następujących placówkach:

doraźnie dla mężczyzn:
Noclegownia prowadzona przez Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne, ul. Obrońców Westerplatte 134a,  tel. 32 3088070


Noclegownia prowadzona przez Górnośląskie Towarzystwo Charytatywne, ul. Obrońców Westerplatte 134b, tel. 506790583; 506790539

Noclegownia prowadzona przez Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta, ul. Bracka 18, tel. 730 331 112

doraźnie dla kobiet:
Doraźne miejsca  w ramach działalności Schronisk dla bezdomnych kobiet i kobiet z dziećmi przy ul. Orkana 7a.

 

Całodobowo, po uprzednim wydaniu decyzji administracyjnej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach:
mężczyźni:

Schroniska dla bezdomnych mężczyzn, ul. Krakowska 138, tel. 32 202 38 73
Schronisko, ul. Dębowa 23, tel. 32 355 51 60

kobiety i kobiety z dziećmi:

Schroniska dla bezdomnych kobiet i kobiet z dziećmi, ul. Orkana 7a, tel 32 203 12 60

 

Informację wytworzył: 
Piotr Brzęk
Data wytworzenia informacji: 
17.01.2019
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Piotr Brzęk