Piecza zastępcza

Jeśli jesteś rodziną zastępczą lub chcesz uzyskać informacje na temat rodzicielstwa zastępczego skontaktuj się z:

  • koordynatorami rodzinnej pieczy zastępczej w Zespole ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej ul. Wita Stwosza 7, tel. 32 606 18 39 do 40, 32 606 18 51 do 56,
  • koordynatorem w Zespole ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej ul. Wita Stwosza 7 tel. 32 606 18 53 w przypadku rodzin zastępczych zawodowych.

Jeśli chcesz uzyskać informacje na temat form wsparcia udzielanych usamodzielniającym się wychowankom:

  • opuszczającym placówkę, skontaktuj się z pracownikiem socjalnym w Terenowym Punkcie Pomocy Społecznej zgodnie z miejscem swojego pobytu w zakładce: wyszukiwarka terenowych punktów pomocy społecznej
  • opuszczającym rodzinę zastępczą, skontaktuj się z koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej w Zespole ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej ul. Wita Stwosza 7, tel. 32 606 18 39 do 40, 32 606 18 51 do 56.

Ponadto na terenie miasta Katowice funkcjonują placówki opiekuńczo – wychowawcze, w sprawie których szczegółowych informacji udziela:

Informację wytworzył: 
Karina Bogacka
Data wytworzenia informacji: 
26.02.2019
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Anna Michalska