Wspieranie rodziny

Miasto Katowice zwraca szczególną uwagę na potrzeby Katowickich rodzin.
Oferta Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach stanowi odpowiedź na zidentyfikowane potrzeby, obejmuje zarówno wsparcie finansowe jak i niefinansowe.


Jeżeli jesteś zainteresowany skorzystaniem oferty wsparcia asystenta rodziny czy też  wsparcia psychologicznego i pedagogicznego skontaktuj  się z Centrum Poradnictwa Specjalistycznego, Metodyki i Strategii, Katowice, ul. Morcinka 19a, tel. 32 250 50 16, 32 259 85 11, e-mail: cps@mops.katowice.pl.

W przypadku chęci skorzystania z pomocy w formie pracy socjalnej lub pomocy dzieciom oraz młodzieży z rodzin mających trudności związane ze sprawowaniem opieki i wychowaniem dzieci możesz zgłosić się do jednego z niżej wymienionych Terenowych Punktów Pomocy Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach:

 • TPPS nr 1 ul. Andrzeja 10, tel.: 251 60 99
 • TPPS nr 2 ul. Warszawska 42, tel.: 253 77 30
 • TPPS nr 3 ul. Oblatów 24 , tel.: 258 07 09
 • TPPS nr 4 ul. Gliwicka 96, tel.: 353 02 78
 • TPPS nr 5 ul. Dębowa 16,  tel.: 254 70 61
 • TPPS nr 6 ul. Czecha 2, tel.: 209 00 23
 • TPPS nr 7 ul. Świdnicka 35a, tel.: 252 56 35
 • TPPS nr 8 ul. Łętowskiego 6a, tel.: 206 15 68
 • TPPS nr 9 ul. Krakowska 138, tel.: 255 35 67
 • TPPS nr 10 ul. Krakowska 138,  tel.: 256 80 39

Godziny przyjęć pracowników socjalnych:

 • poniedziałek 14:00 - 17:00
 • wtorek - piątek: 8:00 - 10:00 (oprócz środy)

Tutaj znajdziesz swój Terenowy Punkt Pomocy Społecznej.
 

Szczegółowe informacje na temat poszczególnych form wspierania rodziny znajdziesz w poniższych sekcjach.

 

Informację wytworzył: 
Sylwia Bochenek
Data wytworzenia informacji: 
10.04.2019
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Andrzej Górak