Wnioski o świadczenia rodzinne i opiekuńcze

Jeśli potrzebujesz wsparcia finansowego w związku wychowywaniem dzieci lub związanego z opieką i niepełnosprawnością możesz skorzystać ze świadczeń rodzinnych, w tym zasiłku rodzinnego czy "becikowego" oraz świadczeń opiekuńczych i pielęgnacyjnych z tytułu niepełnosprawności. W tym celu należy złożyć odpowiedni wniosek.

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje o możliwości składania wniosków o świadczenia rodzinne i opiekuńcze w formie elektronicznej, w przypadku posiadania certyfikowanego podpisu elektronicznego lub bezpłatnego podpisu zaufanego za pośrednictwem portalu informacyjno usługowego Empatia.

Dostępne wnioski:

SR-1 Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego;

SR-2 Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka;

SR-3 Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego;

SR-4 Wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego;

SR-5 Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego;

SR-7 Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego.


 

Zanim złożysz wniosek elektroniczny zapoznaj się z przysługującymi prawami w zakresie ochrony danych osobowych RODO

 

Tu złożysz wniosek w formie elektronicznej

Tu złożysz wniosek za pośrednictwem portalu informacyjno usługowego Empatia(serwis zewnętrzny)

Kto może podpisać dokument za pomocą podpisu zaufanego?

Każdy kto ma profil zaufany może podpisać wniosek podpisem zaufanym. Bezpłatny profil zaufany możesz założyć i potwierdzić w pełni online między innymi za pośrednictwem swojego konta bankowego całodobowo przez 7 dni w tygodniu, o ile zapewnia taką możliwość.

KROK 1: W systemie bankowości elektronicznej swojego banku, wypełnij formularz o założenie Profilu Zaufanego
KROK 2: Operację potwierdź bankowym kodem autoryzacyjnym. Na swój adres mailowy otrzymasz potwierdzenie założenia konta.

Tu dowiesz się więcej w jaki sposób załatwiać sprawy urzędowe online za pośrednictwem podpisu zaufanego (serwis zewnętrzny)

 

Wnioski można składać również w sposób:

 • drogą pocztową (najlepiej listem poleconym ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru) na adres:
  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
  ul. Jagiellońska 17, 40-032 Katowice
 • osobiście w Terenowych Punktach Pomocy Społecznej w Katowicach:
  • TPPS nr 1 ul. Andrzeja 10, tel. 32 251 60 99
  • TPPS nr 2 ul. Warszawska 42, tel. 32 253 77 30
  • TPPS nr 3 ul. Oblatów 24 , tel. 32 258 07 09
  • TPPS nr 4 ul. Gliwicka 96, tel. 32 353 02 78
  • TPPS nr 5 ul. Dębowa 16,  tel. 32 254 70 61
  • TPPS nr 6 ul. Czecha 2, tel. 32 209 00 23
  • TPPS nr 7 ul. Świdnicka 35a, tel. 32 252 56 35
  • TPPS nr 8 ul. Łętowskiego 6a, tel. 32 206 15 68
  • TPPS nr 9 ul. Krakowska 138, tel. 32 255 35 67
  • TPPS nr 10 ul. Krakowska 138,  tel. 32 256 80 39

 Właściwy ze względu na miejsce zamieszkania punkt znajdziesz tutaj.

Informację wytworzył: 
Joanna Piotrowska
Data wytworzenia informacji: 
30.04.2018
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Sylwia Bochenek