Rejestr zmian

DotyczyData i czasUżytkownik
Opublikowano - DO.3701.1.7.2019 Zorganizowanie turnusów terapeutyczno-rehabilitacyjnych23.04.2019 - 15:19Marta Maliszewska
Opublikowano - Podstawa prawna23.04.2019 - 9:59Joanna Rosińska
Opublikowano - Informacja dotycząca wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży w 2019 roku23.04.2019 - 9:46Izabela Krupa
Usunięto - UWAGA! 19 kwiecień 2019 (Wielki Piątek) - Ośrodek nieczynny20.04.2019 - 2:13
Opublikowano - Zapytanie ofertowe PI.60202.3.19.KMO-RUS18.04.2019 - 10:34Kinga Grzybek
Opublikowano - PRZEMOC I KRYZYS W RODZINIE18.04.2019 - 8:39Justyna Pająk
Opublikowano - UWAGA! 29 kwiecień 2019 - zmiana godzin pracy17.04.2019 - 12:50Joanna Piotrowska
Opublikowano - Kontrole przeprowadzone w MOPS przez organy zewnętrzne17.04.2019 - 12:49Piotr Tomko
Opublikowano - Wymagane dokumenty17.04.2019 - 12:49Joanna Piotrowska
Opublikowano - Terminy wypłat17.04.2019 - 12:48Jadwiga Wojnowska-Knieja
Zaktualizowano - DO.3701.1.3.2019 Zorganizowanie letniego wypoczynku w miejscowości górskiej na terenie RP, dla dzieci z rodzin korzystających z pomocy MOPS w Katowicach oraz przebywających w rodzinach zastępczych, uczniów szkół podstawowych 16.04.2019 - 15:06Marta Maliszewska
Opublikowano - Terminy wypłat15.04.2019 - 15:33Jadwiga Wojnowska-Knieja
Opublikowano - Podstawa prawna15.04.2019 - 15:32Joanna Piotrowska
Opublikowano - Ochrona danych osobowych RODO15.04.2019 - 15:32Joanna Piotrowska
Opublikowano - Termin i sposób załatwiania sprawy15.04.2019 - 15:31Joanna Piotrowska
Opublikowano - Pobierz druk wniosku15.04.2019 - 15:31Joanna Piotrowska
Opublikowano - Kto jest uprawniony do otrzymania świadczenia15.04.2019 - 15:30Joanna Piotrowska
Opublikowano - Specjalny zasiłek opiekuńczy15.04.2019 - 15:30Joanna Piotrowska
Opublikowano - Świadczenie pielęgnacyjne15.04.2019 - 15:30Joanna Piotrowska
Opublikowano - Świadczenie rodzicielskie15.04.2019 - 15:29Joanna Piotrowska
Opublikowano - Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka15.04.2019 - 15:28Joanna Piotrowska
Usunięto - DS.14000.37.201814.04.2019 - 2:09
Usunięto - DS.14001.37.201913.04.2019 - 2:07
Usunięto - DS.14001.26.201913.04.2019 - 2:07
Usunięto - DS.14001.24.201913.04.2019 - 2:07
Opublikowano - Zasiłek rodzinny12.04.2019 - 15:22Joanna Piotrowska
Zaktualizowano - DS.14001.43.201912.04.2019 - 15:19Dominika Banasz
Opublikowano - Koordynacja świadczeń na terenie Unii Europejskiej12.04.2019 - 15:15Joanna Piotrowska
Opublikowano - Podstawa prawna12.04.2019 - 15:15Joanna Piotrowska
Opublikowano - Ochrona danych osobowych RODO12.04.2019 - 15:15Joanna Piotrowska
Opublikowano - Termin i sposób załatwiania sprawy12.04.2019 - 15:14Joanna Piotrowska
Opublikowano - Pobierz druki wniosków12.04.2019 - 15:14Joanna Piotrowska
Opublikowano - Zasiłek pielęgnacyjny12.04.2019 - 15:12Joanna Piotrowska
Opublikowano - Dodatki do zasiłku rodzinnego12.04.2019 - 15:10Joanna Piotrowska
Zaktualizowano - DS.14001.43.201912.04.2019 - 15:08Dominika Banasz
Zaktualizowano - DS.14001.44.201912.04.2019 - 14:56Dominika Banasz
Opublikowano - DS.14001.34.201912.04.2019 - 14:56Dominika Banasz
Opublikowano - DS.14001.43.201912.04.2019 - 14:53Dominika Banasz
Opublikowano - DS.14001.42.201912.04.2019 - 14:51Dominika Banasz
Opublikowano - DS.14001.41.201912.04.2019 - 14:49Dominika Banasz
Zaktualizowano - DS.14001.40.201912.04.2019 - 14:48Dominika Banasz
Opublikowano - DS.14001.40.201912.04.2019 - 14:47Dominika Banasz
Opublikowano - DS.14001.39.201912.04.2019 - 14:45Dominika Banasz
Opublikowano - DS.14001.38.201912.04.2019 - 14:44Dominika Banasz
Zaktualizowano - DS.14001.37.201912.04.2019 - 14:40Dominika Banasz
Zaktualizowano - DS.14001.26.201912.04.2019 - 14:38Dominika Banasz
Zaktualizowano - DS.14001.24.201912.04.2019 - 14:37Dominika Banasz
Zaktualizowano - DS.14001.24.201912.04.2019 - 14:35Dominika Banasz
Usunięto - DS.14001.28.201912.04.2019 - 14:07
Usunięto - DS.1401.23.201912.04.2019 - 14:07
Usunięto - DS.14001.25.201912.04.2019 - 14:07
Usunięto - DS.1401.22.201912.04.2019 - 14:07
Usunięto - DS.14001.31.201912.04.2019 - 14:07
Usunięto - DS.14001.33.201912.04.2019 - 14:07
Usunięto - DS.14001.34.201912.04.2019 - 14:07
Usunięto - DS.14001.35.201912.04.2019 - 14:07
Opublikowano - Dożywianie dodatkowe12.04.2019 - 13:42Jadwiga Wojnowska-Knieja
Zaktualizowano - DS.14001.35.201912.04.2019 - 9:22Dominika Banasz
Zaktualizowano - DS.14001.34.201912.04.2019 - 9:20Dominika Banasz
Opublikowano - Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego12.04.2019 - 9:20Piotr Tomko
Zaktualizowano - DS.14001.33.201912.04.2019 - 9:19Dominika Banasz
Zaktualizowano - DS.14001.31.201912.04.2019 - 9:19Dominika Banasz
Zaktualizowano - DS.14001.28.201912.04.2019 - 9:12Dominika Banasz
Zaktualizowano - DS.14001.25.201912.04.2019 - 9:07Dominika Banasz
Zaktualizowano - DS.1401.23.201912.04.2019 - 9:07Dominika Banasz
Zaktualizowano - DS.1401.22.201912.04.2019 - 9:06Dominika Banasz
Zaktualizowano - PROGRAMY MOPS ORAZ PROJEKTY UNIJNE12.04.2019 - 8:33Sylwia Bochenek
Zaktualizowano - PRZEMOC I KRYZYS W RODZINIE12.04.2019 - 8:33Sylwia Bochenek
Zaktualizowano - ZOSTAŃ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ12.04.2019 - 8:32Sylwia Bochenek
Zaktualizowano - OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE12.04.2019 - 8:31Sylwia Bochenek
Zaktualizowano - SENIORZY12.04.2019 - 8:31Sylwia Bochenek
Opublikowano - Dodatki mieszkaniowe - Ochrona danych osobowych- RODO 11.04.2019 - 15:16Joanna Rosińska
Opublikowano - Zasiłek pielęgnacyjny11.04.2019 - 14:57Joanna Piotrowska
Opublikowano - Specjalny zasiłek opiekuńczy11.04.2019 - 14:51Joanna Piotrowska
Zaktualizowano - Do.3701.1.6.2019 Zakup licencji oprogramowania na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach11.04.2019 - 14:38Marta Maliszewska
Usunięto - Strona główna11.04.2019 - 14:36Radosław Rorbach
Zaktualizowano - Strona główna11.04.2019 - 14:35Radosław Rorbach
Opublikowano - Strona główna11.04.2019 - 14:34Radosław Rorbach
Opublikowano - DO.3701.1.7.2019 Zorganizowanie turnusów terapeutyczno-rehabilitacyjnych11.04.2019 - 13:54Marta Maliszewska
Opublikowano - Zryczałtowany dodatek energetyczny11.04.2019 - 13:45Joanna Rosińska
Opublikowano - Dodatki mieszkaniowe 11.04.2019 - 13:45Joanna Rosińska
Opublikowano - Kto jest uprawniony do otrzymania świadczenia11.04.2019 - 13:44Joanna Rosińska
Opublikowano - Pobierz druki wniosku 11.04.2019 - 13:44Joanna Rosińska
Opublikowano - Dodatki mieszkaniowe - Ochrona danych osobowych- RODO 11.04.2019 - 13:01Joanna Rosińska
Usunięto - Od czego zależy wysokość dodatku mieszkaniowego?11.04.2019 - 12:58Radosław Rorbach
Opublikowano - Dodatki mieszkaniowe 11.04.2019 - 10:23Joanna Rosińska
Opublikowano - Podstawa prawna11.04.2019 - 10:23Joanna Rosińska
Opublikowano - Wymagane dokumenty11.04.2019 - 10:21Joanna Rosińska
Opublikowano - Majątek MOPS11.04.2019 - 9:27Beata Roszczenko
Usunięto - Sposób załatwienia sprawy11.04.2019 - 9:19Radosław Rorbach
Usunięto - Zasiłek dla opiekuna11.04.2019 - 9:18Radosław Rorbach
Opublikowano - Świadczenie dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej oraz osób usamodzielnianych11.04.2019 - 9:10Joanna Piotrowska
Opublikowano - Termin i sposób załatwienia sprawy11.04.2019 - 9:10Joanna Piotrowska
Opublikowano - Wymagane dokumenty11.04.2019 - 9:10Joanna Piotrowska
Opublikowano - Wnioski o świadczenia z funduszu alimentacyjnego11.04.2019 - 9:05Joanna Piotrowska
Opublikowano - Ochrona danych osobowych RODO11.04.2019 - 9:04Joanna Piotrowska
Opublikowano - Podstawa prawna 11.04.2019 - 9:03Joanna Piotrowska
Opublikowano - Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu11.04.2019 - 9:03Joanna Piotrowska
Opublikowano - Dofinansowanie ze środków PFRON11.04.2019 - 9:01Joanna Piotrowska
Opublikowano - Możliwe formy wsparcia w ramach Ustawy „Za życiem” 11.04.2019 - 8:57Joanna Piotrowska
Opublikowano - Podstawa prawna11.04.2019 - 8:57Joanna Piotrowska
Opublikowano - Dostęp do informacji publicznej11.04.2019 - 8:56Piotr Tomko
Opublikowano - Termin i sposób załatwiania sprawy11.04.2019 - 8:55Joanna Piotrowska
Opublikowano - Dodatki do zasiłku rodzinnego11.04.2019 - 8:55Joanna Piotrowska
Opublikowano - Pobierz druki wniosków11.04.2019 - 8:55Joanna Piotrowska
Opublikowano - Ochrona danych osobowych RODO11.04.2019 - 8:54Joanna Piotrowska
Opublikowano - Koordynacja świadczeń na terenie Unii Europejskiej11.04.2019 - 8:54Joanna Piotrowska
Opublikowano - Wnioski o świadczenia rodzinne i opiekuńcze11.04.2019 - 8:50Joanna Piotrowska
Zaktualizowano - KIM JESTEŚMY?10.04.2019 - 15:22Bożena Michałek
Zaktualizowano - GALERIA ZDJĘĆ Z WYSTAWY PRAC UCZESTNIKÓW KONKURSU PLASTYCZNEGO NOWE SŁOŃCE – RODZINA ZASTĘPCZA SZANSĄ I NADZIEJĄ DLA DZIECI10.04.2019 - 15:21Bożena Michałek
Zaktualizowano - Kampania na rzecz rodzicielstwa zastępczego10.04.2019 - 15:20Renata Rak
Usunięto - Pomoc w formie posiłku dla dzieci10.04.2019 - 13:09Radosław Rorbach
Zaktualizowano - Wspieranie rodziny10.04.2019 - 13:06Sylwia Bochenek
Opublikowano - Wspieranie rodziny10.04.2019 - 13:06Sylwia Bochenek
Opublikowano - Wspieranie rodziny10.04.2019 - 12:26Radosław Rorbach
Usunięto - Wspieranie rodziny w jej funkcjach opiekuńczo-wychowawczych10.04.2019 - 12:23Radosław Rorbach
Opublikowano - Wspieranie rodziny10.04.2019 - 12:21Radosław Rorbach
Opublikowano - Wspieranie rodziny10.04.2019 - 12:19Radosław Rorbach
Zaktualizowano - Roztrzygnięcie otwartego konkursu ofer w sprawie podziału środków finansowych na realizację zadania: „prowadzenie ośrodka wsparc10.04.2019 - 11:25Radosław Rorbach
Opublikowano - Wymagane dokumenty10.04.2019 - 11:05Katarzyna Czernecka
Opublikowano - Grupa wsparcia- „Radość życia- Wszystko mogę”10.04.2019 - 10:23Katarzyna Czernecka
Opublikowano - Roztrzygnięcie otwartego konkursu ofer w sprawie podziału środków finansowych na realizację zadania: „prowadzenie ośrodka wsparc10.04.2019 - 10:15Barbara Rogóż
Opublikowano - Wymagane dokumenty10.04.2019 - 10:13Katarzyna Czernecka
Opublikowano - Rodzaje Świadczeń10.04.2019 - 10:13Katarzyna Czernecka
Opublikowano - Pomoc dla osób starszych i niepełnosprawnych10.04.2019 - 10:12Katarzyna Czernecka
Opublikowano - Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (POPŻ)10.04.2019 - 10:12Katarzyna Czernecka
Opublikowano - Pouczenie w sprawie przetwarzania danych osobowych10.04.2019 - 10:11Katarzyna Czernecka
Opublikowano - Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe10.04.2019 - 10:10Katarzyna Czernecka
Opublikowano - Zasiłek stały10.04.2019 - 10:09Katarzyna Czernecka
Opublikowano - Zasiłek okresowy10.04.2019 - 10:05Katarzyna Czernecka
Opublikowano - Zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy10.04.2019 - 10:05Katarzyna Czernecka
Opublikowano - Wynagrodzenia należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd10.04.2019 - 10:05Katarzyna Czernecka
Opublikowano - Praca socjalna10.04.2019 - 10:04Katarzyna Czernecka
Opublikowano - Poradnictwo specjalistyczne10.04.2019 - 9:55Katarzyna Czernecka
Opublikowano - Składki na ubezpieczenie zdrowotne10.04.2019 - 9:55Katarzyna Czernecka
Opublikowano - Sprawienie pogrzebu10.04.2019 - 9:54Katarzyna Czernecka
Opublikowano - Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych10.04.2019 - 9:53Katarzyna Czernecka
Opublikowano - Pomoc w formie posiłku dla dzieci10.04.2019 - 9:50Jadwiga Wojnowska-Knieja
Opublikowano - Pomoc w formie posiłku dla dzieci10.04.2019 - 9:49Jadwiga Wojnowska-Knieja
Opublikowano - Ośrodki rehabilitacyjne dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej10.04.2019 - 9:49Katarzyna Czernecka
Opublikowano - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze10.04.2019 - 9:49Katarzyna Czernecka
Opublikowano - Dzienne Domy Pomocy Społecznej10.04.2019 - 9:45Katarzyna Czernecka
Opublikowano - Mieszkania chronione10.04.2019 - 9:44Katarzyna Czernecka
Opublikowano - Domy pomocy społecznej10.04.2019 - 9:43Katarzyna Czernecka
Opublikowano - Dożywianie dzieci w szkołach, przedszkolach i żłobkach10.04.2019 - 9:43Jadwiga Wojnowska-Knieja
Opublikowano - Rodzinny dom pomocy10.04.2019 - 9:43Katarzyna Czernecka
Opublikowano - Praca socjalna10.04.2019 - 9:42Katarzyna Czernecka
Opublikowano - Poradnictwo specjalistyczne10.04.2019 - 9:42Katarzyna Czernecka
Opublikowano - Program "Słonecznik - Wolontariat"10.04.2019 - 9:42Katarzyna Czernecka
Opublikowano - Dożywianie dodatkowe10.04.2019 - 9:39Jadwiga Wojnowska-Knieja
Opublikowano - Miejski Program „Babcia dziadek i ja w Katowicach”10.04.2019 - 9:38Katarzyna Czernecka
Opublikowano - Miejski System Powiadamiania Ratunkowego „Sygnał życia”10.04.2019 - 9:38Katarzyna Czernecka
Opublikowano - Kawa dla seniora10.04.2019 - 9:37Katarzyna Czernecka
Opublikowano - Profilaktyka i promocja zdrowia dla osób starszych10.04.2019 - 9:36Katarzyna Czernecka
Opublikowano - Podstawa prawna (ustawa o pomocy społecznej, polityka przyznawania świadczeń)10.04.2019 - 9:36Katarzyna Czernecka
Usunięto - DS.1400.36.201810.04.2019 - 2:06
Opublikowano - DO.3701.1.3.2019 Zorganizowanie letniego wypoczynku w miejscowości górskiej na terenie RP, dla dzieci z rodzin korzystających z pomocy MOPS w Katowicach oraz przebywających w rodzinach zastępczych, uczniów szkół podstawowych 9.04.2019 - 15:55Marta Maliszewska
Zaktualizowano - DS.14000.3.20199.04.2019 - 14:46Dominika Banasz
Opublikowano - Dożywianie dodatkowe9.04.2019 - 12:16Jadwiga Wojnowska-Knieja
Usunięto - Kto może otrzymywać pomoc w formie dożywiania dodatkowego9.04.2019 - 12:16Radosław Rorbach
Usunięto - Kto może otrzymywać pomoc w formie posiłku w szkole, przedszkolu, żłobku?9.04.2019 - 12:10Radosław Rorbach
Opublikowano - Dożywianie dzieci w szkołach, przedszkolach i żłobkach9.04.2019 - 12:10Jadwiga Wojnowska-Knieja
Zaktualizowano - Sprawa nr DO.3701.5.3.2019 Remont pomieszczenia w obiekcie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach przy ul. Jagiellońskiej 179.04.2019 - 10:39Sebastian Holewik
Opublikowano - Sprawozdania z zakresu gospodarowania składnikami majątku ruchomego MOPS9.04.2019 - 10:36Beata Roszczenko
Opublikowano - Zasady przyznawiania dofinansowania na rok 20199.04.2019 - 10:33Dorota Lisewska
Opublikowano - Zryczałtowany dodatek energetyczny9.04.2019 - 10:17Joanna Rosińska
Opublikowano - Miejskie programy na rzecz Seniorów9.04.2019 - 10:17Sylwia Bochenek
Opublikowano - Dożywianie dodatkowe9.04.2019 - 10:16Jadwiga Wojnowska-Knieja
Usunięto - Miejski Program „Babcia dziadek i ja w Katowicach”8.04.2019 - 15:02Radosław Rorbach
Opublikowano - Jak zostać rodziną zastępczą8.04.2019 - 13:12Sylwia Bochenek
Opublikowano - OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE8.04.2019 - 13:10Sylwia Bochenek
Opublikowano - SENIORZY8.04.2019 - 13:10Sylwia Bochenek
Opublikowano - RODZINY8.04.2019 - 13:10Sylwia Bochenek
Opublikowano - PRZEMOC I KRYZYS W RODZINIE8.04.2019 - 13:09Sylwia Bochenek
Opublikowano - Miejskie programy na rzecz Seniorów8.04.2019 - 13:06Sylwia Bochenek
Opublikowano - Program "Dobry start"8.04.2019 - 13:05Sylwia Bochenek
Opublikowano - Informatory, ulotki - przemoc i kryzys8.04.2019 - 13:04Sylwia Bochenek
Opublikowano - Informatory, ulotki -rodzicielstwo zastępcze8.04.2019 - 13:04Sylwia Bochenek
Opublikowano - Informatory i ulotki dla Rodzin8.04.2019 - 13:03Sylwia Bochenek
Opublikowano - Informatory i ulotki dla Seniorów8.04.2019 - 13:03Sylwia Bochenek
Opublikowano - Informatory, ulotki dla osób niepełnosprawnych8.04.2019 - 13:02Sylwia Bochenek
Opublikowano - Wnioski Rodzina 500 plus8.04.2019 - 13:00Sylwia Bochenek
Opublikowano - Podstawa prawna8.04.2019 - 12:59Sylwia Bochenek
Opublikowano - Kto jest uprawniony do świadczenia wychowawczego z programu Rodzina 500 plus8.04.2019 - 12:58Sylwia Bochenek
Opublikowano - Ochrona danych osobowych RODO8.04.2019 - 12:58Sylwia Bochenek
Opublikowano - Terminy i sposób załatwienia sprawy8.04.2019 - 12:58Sylwia Bochenek
Opublikowano - PROGRAMY MOPS ORAZ PROJEKTY UNIJNE8.04.2019 - 12:57Sylwia Bochenek
Opublikowano - ZOSTAŃ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ8.04.2019 - 12:54Sylwia Bochenek
Opublikowano - E-usługi8.04.2019 - 12:48Sylwia Bochenek
Opublikowano - Pomoc w formie posiłku dla dzieci8.04.2019 - 12:40Jadwiga Wojnowska-Knieja
Opublikowano - Dożywianie dzieci w szkołach, przedszkolach i żłobkach8.04.2019 - 12:36Jadwiga Wojnowska-Knieja
Opublikowano - Pomoc dla seniorów8.04.2019 - 12:36Katarzyna Czernecka
Opublikowano - Informator dla Kombatantów oraz niektórych osób będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego8.04.2019 - 12:35Katarzyna Czernecka
Opublikowano - Rodzaje Świadczeń8.04.2019 - 12:19Katarzyna Czernecka
Opublikowano - Miejski Program „Babcia dziadek i ja w Katowicach”8.04.2019 - 12:15Katarzyna Czernecka
Opublikowano - Zasiłek stały8.04.2019 - 12:12Katarzyna Czernecka
Opublikowano - Wymagane dokumenty8.04.2019 - 12:11Katarzyna Czernecka
Opublikowano - Program "Dobry start"5.04.2019 - 15:05Joanna Piotrowska
Opublikowano - Wnioski Rodzina 500 plus5.04.2019 - 15:04Joanna Piotrowska
Opublikowano - Pomoc finansowa dla dzieci5.04.2019 - 14:36Jadwiga Wojnowska-Knieja
Opublikowano - Podstawa prawna5.04.2019 - 14:36Joanna Piotrowska
Opublikowano - Kto jest uprawniony do otrzymania świadczenia5.04.2019 - 14:35Joanna Piotrowska
Opublikowano - Pobierz druk wniosku5.04.2019 - 14:35Joanna Piotrowska
Opublikowano - Ochrona danych osobowych RODO5.04.2019 - 14:25Joanna Piotrowska
Opublikowano - Wnioski o świadczenia z funduszu alimentacyjnego5.04.2019 - 14:22Joanna Piotrowska
Opublikowano - Podstawa prawna5.04.2019 - 14:21Joanna Piotrowska
Opublikowano - Pobierz druk wniosku5.04.2019 - 14:16Joanna Piotrowska
Opublikowano - Termin i sposób załatwiania sprawy5.04.2019 - 14:16Joanna Piotrowska
Opublikowano - Ochrona danych osobowych RODO5.04.2019 - 14:15Joanna Piotrowska
Opublikowano - Pomoc dla dzieci, młodzieży i rodziny5.04.2019 - 14:14Izabela Krupa
Opublikowano - Miejski Program „Babcia dziadek i ja w Katowicach”5.04.2019 - 14:14Katarzyna Czernecka
Opublikowano - Rodzinny dom pomocy5.04.2019 - 14:13Katarzyna Czernecka
Opublikowano - Domy pomocy społecznej5.04.2019 - 14:13Katarzyna Czernecka
Opublikowano - Dzienne Domy Pomocy Społecznej5.04.2019 - 14:12Katarzyna Czernecka
Opublikowano - Zasiłek okresowy5.04.2019 - 14:12Katarzyna Czernecka
Opublikowano - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze5.04.2019 - 14:12Katarzyna Czernecka
Usunięto - Pomoc materialna5.04.2019 - 11:14Radosław Rorbach
Usunięto - Rodzaje świadczeń5.04.2019 - 11:13Radosław Rorbach
Usunięto - Zasiłek stały5.04.2019 - 11:12Radosław Rorbach
Usunięto - Zasiłek okresowy5.04.2019 - 11:12Radosław Rorbach
Usunięto - Zasiłek celowy5.04.2019 - 11:11Radosław Rorbach
Usunięto - Ubezpieczenie zdrowotne5.04.2019 - 11:11Radosław Rorbach
Usunięto - Sprawienie pogrzebu5.04.2019 - 11:11Radosław Rorbach
Usunięto - Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe5.04.2019 - 11:11Radosław Rorbach
Usunięto - Posiłki w jadłodajniach5.04.2019 - 11:11Radosław Rorbach
Usunięto - Pomoc finansowa dla dzieci5.04.2019 - 11:10Radosław Rorbach
Usunięto - Prawo do świadczeń pieniężnych z Pomocy Społecznej5.04.2019 - 11:10Radosław Rorbach
Usunięto - Jak ubiegać się o świadczenia z pomocy społecznej?5.04.2019 - 11:08Radosław Rorbach
Usunięto - Formy realizacji świadczeń5.04.2019 - 11:08Radosław Rorbach
Usunięto - Co powoduje ograniczenie świadczeń z ustawy o pomocy społecznej?5.04.2019 - 11:08Radosław Rorbach
Usunięto - Poradnictwo prawne5.04.2019 - 11:05Radosław Rorbach
Usunięto - Poradnictwo zawodowe5.04.2019 - 11:04Radosław Rorbach
Usunięto - Pomoc materialna5.04.2019 - 11:04Radosław Rorbach
Opublikowano - Miejski System Powiadamiania Ratunkowego „Sygnał życia”5.04.2019 - 11:02Katarzyna Czernecka
Opublikowano - Poradnictwo specjalistyczne5.04.2019 - 11:02Katarzyna Czernecka
Opublikowano - Praca socjalna5.04.2019 - 11:02Katarzyna Czernecka
Opublikowano - Mieszkania chronione5.04.2019 - 10:59Katarzyna Czernecka
Opublikowano - Pomoc dla osób starszych i niepełnosprawnych5.04.2019 - 10:58Katarzyna Czernecka
Opublikowano - Środowiskowe Domy Samopomocy5.04.2019 - 10:57Katarzyna Czernecka
Opublikowano - Sprawienie pogrzebu5.04.2019 - 10:57Katarzyna Czernecka
Opublikowano - Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych5.04.2019 - 10:57Katarzyna Czernecka
Opublikowano - Wymagane dokumenty5.04.2019 - 10:56Katarzyna Czernecka
Opublikowano - Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe5.04.2019 - 10:56Katarzyna Czernecka
Opublikowano - Składki na ubezpieczenie zdrowotne5.04.2019 - 10:56Katarzyna Czernecka
Opublikowano - Wynagrodzenia należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd5.04.2019 - 10:55Katarzyna Czernecka
Opublikowano - Zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy5.04.2019 - 10:54Katarzyna Czernecka
Opublikowano - Zasiłek stały5.04.2019 - 10:54Katarzyna Czernecka
Opublikowano - PFRON - sprawy osób niepełnosprawnych5.04.2019 - 10:52Katarzyna Czernecka
Opublikowano - Aktualności -projekty unijne4.04.2019 - 14:55Sylwia Bochenek
Opublikowano - Sprawa nr DO.3701.5.3.2019 Remont pomieszczenia w obiekcie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach przy ul. Jagiellońskiej 174.04.2019 - 13:59Sebastian Holewik
Opublikowano - Ochrona zdrowia psychicznego4.04.2019 - 9:33Katarzyna Czernecka
Opublikowano - Rodzaje Świadczeń3.04.2019 - 15:03Katarzyna Czernecka
Opublikowano - Środowiskowe Domy Samopomocy3.04.2019 - 15:01Katarzyna Czernecka
Opublikowano - DO.3701.1.5.2019 Zorganizowanie turnusów terapeutyczno-rehabilitacyjnych3.04.2019 - 14:53Marta Maliszewska
Opublikowano - Do.3701.1.6.2019 Zakup licencji oprogramowania na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach3.04.2019 - 14:30Marta Maliszewska
Zaktualizowano - Specjalistyczne usługi opiekuńcze pielęgnacyjne oraz psychologiczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi3.04.2019 - 14:00Radosław Rorbach
Opublikowano - Specjalistyczne usługi opiekuńcze pielęgnacyjne oraz psychologiczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi3.04.2019 - 13:46Katarzyna Czernecka
Usunięto - Specjalistyczne usługi opiekuńcze (psychologiczne)3.04.2019 - 13:45Radosław Rorbach
Usunięto - System pomocy osobom zaburzonym psychicznie i ich rodzinom3.04.2019 - 13:44Radosław Rorbach
Usunięto - Pomoc dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej3.04.2019 - 13:40Radosław Rorbach
Usunięto - Ośrodki rehabilitacyjne dla dzieci i młodzieży3.04.2019 - 13:39Radosław Rorbach
Opublikowano - Pouczenie w sprawie przetwarzania danych osobowych3.04.2019 - 13:36Katarzyna Czernecka
Opublikowano - Rodzaje Świadczeń3.04.2019 - 13:36Katarzyna Czernecka
Opublikowano - Podstawa prawna (ustawa o pomocy społecznej, polityka przyznawania świadczeń)3.04.2019 - 13:35Katarzyna Czernecka
Usunięto - Pomoc społeczna3.04.2019 - 10:59Radosław Rorbach
Opublikowano - Pomoc społeczna3.04.2019 - 10:56Katarzyna Czernecka
Opublikowano - Druki wniosków na udzielenie dofinansowania w roku 2019 w ramach pilotażowego programu "Aktywny Samorząd"2.04.2019 - 10:44Dorota Lisewska
Opublikowano - Dane kontaktowe2.04.2019 - 10:41Radosław Rorbach
Opublikowano - Dane kontaktowe2.04.2019 - 10:35Radosław Rorbach
Zaktualizowano - Mediacje2.04.2019 - 10:06Bożena Michałek
Zaktualizowano - Ochrona zdrowia psychicznego2.04.2019 - 10:05Katarzyna Czernecka
Zaktualizowano - Aktywizacja zawodowa2.04.2019 - 10:05Bożena Michałek
Zaktualizowano - Pomoc osobom uzależnionym2.04.2019 - 10:04Justyna Pająk
Opublikowano - Pomoc osobom bezdomnym2.04.2019 - 10:03Radosław Rorbach
Opublikowano - Przemoc i kryzys w rodzinie2.04.2019 - 10:02Radosław Rorbach
Opublikowano - Druki wniosków na udzielenie dofinansowania w roku 2019 w ramach pilotażowego programu "Aktywny Samorząd"2.04.2019 - 7:25Dorota Lisewska
Opublikowano - Kto może otrzymywać pomoc w formie posiłku w szkole, przedszkolu, żłobku?1.04.2019 - 9:59Jadwiga Wojnowska-Knieja