Mediacje

Czym są mediacje?

Mediacje są metodą rozwiązywania sporów, w której mediator pomaga stronom w osiągnięciu wspólnie akceptowalnego porozumienia.

Mediacje prowadzimy w sprawach:

 1. rozwodowych i separacyjnych:
  • pomoc w uzgodnieniu sposobów uczestnictwa rodziców w życiu dzieci (ustalenie kontaktów z dzieckiem, miejsca zamieszkania dziecka, finansowe zabezpieczenie dziecka, zasady wychowania itp.),
 2. rodzinnych:
  • pomoc w uzgodnieniu sposobów uczestnictwa rodziców w życiu dzieci (ustalenie kontaktów z dzieckiem, miejsca zamieszkania dziecka, finansowe zabezpieczenie dziecka, zasady wychowania itp.),
  • konflikty między rodzicami a dziećmi (również dorosłymi dziećmi),
  • konflikty pomiędzy innymi członkami rodziny,
 3. sąsiedzkich:
  • pomoc w uzgodnieniu sposobów rozwiązania konfliktów w środowisku sąsiedzkim.

 

Mediacje prowadzone są nieodpłatnie w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Katowicach przez mediatora wpisanego na listę mediatorów przy Sądzie Okręgowym w Katowicach uprawnionych do prowadzenia mediacji w sprawach rodzinnych.

Na życzenie klientów wypracowane porozumienie (w formie ugody mediacyjnej) może być dostarczone do sądu według właściwości. Zawarcie ugody znacznie skraca czas sprawy sądowej.

Uwaga: mediacje odbywają się po wcześniejszym indywidualnym rozpatrzeniu sprawy.

 

Więcej informacji można uzyskać w:

Centrum Poradnictwa Specjalistycznego, Metodyki i Strategii
Katowice, ul. Morcinka 19a
tel. 32 250 50 16, 32 259 85 11, 32 258 51 10

e-mail:cps@mops.katowice.pl

 

Ulotka "Bezpłatna mediacja rodzinna dla mieszkańców Katowic (PDF, 495,92 KB)

 

Informację wytworzył: 
Agata Wicher
Data wytworzenia informacji: 
15.10.2020
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Andrzej Górak