Konto bankowe

Wpłaty z tytułu:

 • odpłatności za wykonane usługi opiekuńcze,

 • alimentacji osób przebywających w Domach Pomocy Społecznej,

 • opłaty ponoszonej przez rodziców naturalnych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych,

 • nienależnie pobranych:

  • świadczeń rodzinnych,

  • zaliczek alimentacyjnych,

  • świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

  • zasiłków stałych,

  • zasiłków okresowych,

  • dodatków mieszkaniowych,

  • opłaty za karty parkingowe

dokonywać można na rachunek bankowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach o numerze: 

PKO BP

95 1020 2313 0000 3802 0514 9556

 

Wpłat z tytułu:

- wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczek alimentacyjnych ( dotyczy wyłącznie wpłat od dłużników alimentacyjnych)  dokonywać można na konto:

PKO BP

63 1020 2313 0000 3002 0514 9069

 

 

 

Informację wytworzył: 
Anna Osmęcka-Kostka
Data wytworzenia informacji: 
28.05.2015
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Anna Osmęcka-Kostka