Strona główna

Zdjęcie budynku MOPSMiejski Ośrodek Pomocy Społecznej

40-032 Katowice ul. Jagiellońska 17

Tel. (+48 32) 2510-087

Fax (+48 32) 2510-087 wew. 136, 129

E-mail: kancelaria@mops.katowice.pl

Adres skrytki ePUAP: /f7s0tdv03y/skrytka

NIP: 954-11-87-173

Regon: 003451387

Aktualności

Telefon Zaufania

Stowarzyszenie „Ad Vitam Dignam” prowadzi dla mieszkańców Katowic Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Katowicach-Szopienicach ul. Bednorza 22, w ramach którego działa:

  • Telefon Zaufania: 32/256-92-78

Codzienne dyżury w godzinach 15.00 do 7.00

Specjaliści:

poniedziałek, środa i czwartek od 15.00 do 19.00

Terapeuci i pracownicy wspierający:

codziennie od 15.00 do 7.00 z wyłączeniem dyżuru specjalistów.

 

Ekologiczne formy ogrzewania - skorzystaj z dofinansowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach

Ekologiczne formy ogrzewania - skorzystaj z dofinansowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach w postaci:

  1. zasiłku na zakup opału:

    Osobami uprawnionymi do otrzymania zasiłku celowego na opał są:

Program Pomocy Dzieciom. Stypendia dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym.

Program Pomocy Dzieciom jest skierowany do rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujących się dziećmi, które wskutek choroby lub wypadku znalazły się w ciężkim stanie klinicznym. Są to dzieci wymagające wsparcia funkcji życiowych za pomocą respiratora bądź koncentratora tlenu, karmienia dojelitowego lub pozajelitowego, innych całodobowych specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych. Jest to program pomocy socjalnej ukierunkowanej na uzyskanie trwałej poprawy sytuacji życiowej rodziny stypendysty, która deklaruje gotowość do wykorzystania wszystkich własnych możliwości pokonania trudności.

UWAGA! 19 kwiecień 2019 (Wielki Piątek) - Ośrodek nieczynny

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 19 kwietnia br. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach będzie nieczynny.

Wnioski o dodatki mieszkaniowe, energetyczne, świadczenia rodzinne, wychowawcze i alimentacyjne w tym dniu nie będą przyjmowane.

 

Za powstałe utrudnienia przepraszamy

Wolne miejsca w środowiskowym domu samopomocy dla osób z upośledzeniem umysłowym

W Katowicach przy ul. Gliwickiej 74 działa Środowiskowy Dom Samopomocy, który przeznaczony jest dla osób z upośledzeniem umysłowym, będących mieszkańcami Katowic.

 

ŚDS jest placówką wsparcia dziennego, gdzie osoby mogą przebywać od poniedziałku do piątku przez 8 godzin dziennie.

ŚDS świadczy między innymi następujące usługi: trening funkcjonowania w codziennym życiu, trening umiejętności spędzania wolnego czasu, poradnictwo psychologiczne, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych, terapia ruchowa

 

W chwili obecnej ŚDS dysponuje wolnymi miejscami.

 

 

Komunikat Naczelnika Pierwszego oraz Drugiego Urzędu Skarbowego w Katowicach dot. rozliczenia podatku PIT

W związku z tym, iż od 1 stycznia 2019r. rozpoczęła się akcja rozliczeń rocznych za 2018r. Naczelnicy Pierwszego oraz Drugiego Urzędu Skarbowego w Katowicach informują, że zeznania podatkowe składane w formie papierowej, w siedzibie Urzędu Skarbowego będą wprowadzane w całości do systemu komputerowego bezpośrednio przy podatniku, co wiązać się będzie ze znacznie wydłużonym czasem oczekiwania na obsługę.

Informacja dotycząca szkoleń dla nowo ustanawianych rodzin zastępczych spokrewnionych

Informacja dotycząca szkoleń dla nowo ustanawianych rodzin zastępczych spokrewnionych

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach, Zespół do spraw Rodzinnej Pieczy Zastępczej informuje, że od 19 marca 2019 roku rozpoczyna się kolejna edycja szkolenia grupowego dla nowo ustanawianych rodzin zastępczych spokrewnionych. Na szkolenia zapraszamy kandydatów na rodziny zastępcze spokrewnione, którzy uzyskali pozytywną opinię Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie spełniania warunków koniecznych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej oraz nowo ustanawiane rodziny zastępcze spokrewnione (dziadkowie bądź rodzeństwo dzieci umieszczanych w rodzinie zastępczej).

Odznaczenia państwowe dla pracowników MOPS

W dniu 11 grudnia 2018 roku o godzinie 10.00 w Westybulu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyło się uroczyste wręczenie odznaczeń państwowych nadanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskie dla zasłużonych w różnych dziedzinach życia społecznego, w tym także zasłużonym pracownikom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach. Wicewojewoda śląski Robert Magdziarz wręczył dwa złote i osiem srebrnych medali za długoletnią służbę pracownikom katowickiego MOPS.

Wyróżnienie dla Pani Bożeny Polak oraz Pana Eugeniusza Poloczka w konkursie „Ambasador/Ambasadorka Srebrnego Pokolenia Województwa Śląskiego 2018”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach zgłosił kandydaturę Pani Bożeny Polak i Pana Eugeniusza Poloczka do udziału w konkursie „Ambasador/Ambasadorka Srebrnego Pokolenia Województwa Śląskiego 2018”. Pani Polak jest jednym z pomysłodawców i założycieli Ewangelickiego Centrum Diakonijnego „Słoneczna Kraina” w Katowicach, który jest jednym z najprężniej działających ośrodków wsparcia w tym mieście i każdego roku realizuje blisko 30 projektów kierowanych do różnych grup społecznych, a przede wszystkim dzieci, młodzieży i starszych. Pan Eugeniusz Poloczek jest prezesem Trzeźwościowego Stowarzyszenia Kulturalno-Turystycznego, terapeutą ds. uzależnień.

Nagroda specjalna Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej za osiągnięcia i nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej w 2018 roku.

Pani Halina Kania – długoletni pracownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach otrzymała nagrodę  indywidualną Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej za wybitne, nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej. Pani Kania pracuje na stanowisku starszego specjalisty pracy socjalnej ds. osób starszych i niepełnosprawnych. Realizuje szereg form wsparcia dla osób w wieku 50+. Jest pomysłodawcą i autorem programu „Radość Życia – wszystko mogę”, który wychodzi naprzeciw oczekiwaniom osób starszych i niepełnosprawnych, jest odpowiedzią na zgłaszane przez nich potrzeby.