Ochrona zdrowia psychicznego

Jeśli potrzebujesz wsparcia w zakresie rozwiązywania problemów związanych z zaburzeniami psychicznymi i chcesz uzyskać pomoc w formie pracy socjalnej, poradnictwa specjalistycznego, specjalistycznych usług opiekuńczych, środowiskowych domów samopomocy uzyskasz je w:

 • Terenowych Punktach Pomocy Społecznej:
  • TPPS nr 1 ul. Andrzeja 10, tel. 251 60 99
  • TPPS nr 2 ul. Warszawska 42, tel. 253 77 30
  • TPPS nr 3 ul. Oblatów 24 , tel. 258 07 09
  • TPPS nr 4 ul. Gliwicka 96, tel. 353 02 78
  • TPPS nr 5 ul. Dębowa 16,  tel.:254 70 61
  • TPPS nr 6 ul. Czecha 2, tel. 209 00 23
  • TPPS nr 7 ul. Świdnicka 35a, tel. 252 56 35
  • TPPS nr 8 ul. Łętowskiego 6a, tel. 206 15 68
  • TPPS nr 9 ul. Krakowska 138, tel. 255 35 67
  • TPPS nr 10 ul. Krakowska 138,  tel.: 256 80 39
 • Centrum Rehabilitacji Społecznej i Poradnictwa Specjalistycznego w sprawach dot. osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin – Katowice, ul. Kilińskiego 19/1 lub telefonicznie tel. (032) 258-13-39

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (PDF, 747 KB)

Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego  (PDF, 386,46 KB)

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (serwis zewnętrzny)

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (PDF, 164 KB)

 

Szczegółowe informacje na temat form wsparcia wraz z opisem znajdują się poniżej w formie podstron:

Informację wytworzył: 
Mariola Konarska-Meier/Katarzyna Czernecka
Data wytworzenia informacji: 
28.05.2021
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Mariola Konarska-Meier/ Agnieszka Dutka