Przemoc i kryzys w rodzinie

Reaguj na przemoc!

Jeśli doznajesz przemocy lub jesteś jej świadkiem możesz w bezpieczny sposób zgłosić ten fakt pracownikowi socjalnemu, policji, pedagogowi szkolnemu, pracownikowi ochrony zdrowia.

Pomoc uzyskasz w:

  1. Ośrodku Interwencji Kryzysowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, przy ul. Mikołowskiej 13A (wejście od ul. Kamiennej)- Ośrodek czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00-19.00; tel. 32/251 15 99, 32/257 14 82, m.in. interwencja kryzysowa, pomoc psychologiczna– terapia kryzysowa- indywidualna, rodzinna i grupowa, pomoc prawna, pomoc w uzyskaniu miejsca schronienia.
  2. Terenowych Punktach Pomocy Społecznej 1-10– zgodnie z miejscem swojego pobytu– w zakładce: wyszukiwarka terenowych punktów pomocy społecznej istnieje możliwość sprawdzenia właściwego rejonowo TPPS, m.in. pomoc socjalna, dostęp do pomocy prawnej, realizacja procedury „Niebieskie Karty”, pomoc w uzyskaniu miejsca schronienia.
  3. Stowarzyszeniu PoMOC dla Kobiet i Dzieci im. Marii Niepokalanej ul. Krasińskiego 21, tel. 32/255 38 69, m.in. pomoc psychologiczna, prawna, miejsce schronienia.
  4. Ewangelickim Centrum Diakonijnym „Słoneczna Kraina”, ul. Dudy Gracza 6,  tel. 513 518 466, m.in. warsztaty terapeutyczne.
  5. Komisariacie Policji– zgodnie z miejscem zdarzenia, m.in. realizacja procedury „Niebieskie Karty”, wsparcie dzielnicowego.

Procedura „Niebieskie Karty”  może zostać uruchomiona przez przedstawiciela policji, pomocy społecznej, Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, ochrony zdrowia, oświaty.

Jeśli:

  • masz problem z własną złością,
  • zdarza ci się zachować agresywnie,
  • chcesz to zmienić,
  • możesz wziąć udział w programie korekcyjno-edukacyjnym.

Więcej informacji uzyskasz pod numerem: 32/251 15 99.

Ulotka Stop Przemocy Ośrodka Interwencji Kryzysowej MOPS (PDF, 438 KB)

Ulotka Stop Przemocy wobec Dzieci (PDF, 490 KB)

Ulotka "Wsparcie dla mieszkańców Katowic w kryzysie" (PDF, 919 KB)

Informację wytworzył: 
Artur Zazula
Data wytworzenia informacji: 
6.05.2021
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Liliana Krzywicka