Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Jeśli jesteś w kryzysie, w Twojej rodzinie jest przemoc lub problem z uzależnieniem możesz zgłosić się do Ośrodka Interwencji Kryzysowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

 

Katowice, ulica Wita Stwosza 7, I piętro,
telefon: 32 606 18 00, 32 606 18 08, 669 777 008
e-mail: oik@mops.katowice.pl

Ośrodek czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 19.00

 

Ośrodek świadczy pomoc od 1999 roku i jest członkiem Ogólnopolskiego Porozumienia Osób i Instytucji „NIEBIESKA LINIA”.

Pomoc ośrodka adresowana jest do osób, rodzin będących w różnych sytuacjach kryzysowych,  w tym w kryzysie związanym z przemocą domową i problemem uzależnienia.

W Ośrodku Interwencji Kryzysowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach udzielana jest następująca pomoc:

 1. Pomoc psychologiczna udzielana jest w formule indywidualnej i rodzinnej i obejmuje:
  • informację, edukację, wsparcie,
  • interwencję kryzysową, terapię krótkoterminową,
  • poradnictwo specjalistyczne- psychologiczne, pedagogiczne,
  • przygotowywanie osób w kryzysie lub w sytuacji przemocy do uczestniczenia w procedurach prawnych (np. do zeznań, przesłuchań itp.),
  • grupowe formy pomocy psychologicznej- psychoedukacyjną grupę wsparcia dla osób doznających przemocy, grupy treningowe nakierowane na uzyskanie różnych umiejętności (radzenia sobie ze stresem, asertywnego zachowania i ochrony siebie, rozwiązywania konfliktów drogą negocjacji, poprawnego i skutecznego porozumiewania się, radzenia sobie z problemami wychowawczymi z dziećmi). 
 2. Pomoc prawna. Pomoc prawna obejmuje udzielanie porad prawnych, edukację prawną oraz pomoc w pisaniu pism procesowych i urzędowych.
 3. Pomoc socjalna. Pomoc socjalna opiera się na rozeznaniu sytuacji rodzinnej, zabezpieczeniu niezbędnych potrzeb socjalnych oraz zapewnieniu schronienia w sytuacji ostrych stanów kryzysowych i zagrożenia życia. Pomoc ta realizowana jest poprzez współpracę z pracownikami socjalnymi Terenowych Punktów Pomocy Społecznej.
 4. Pomoc interwencyjna. Ośrodek podejmuje interwencje w sytuacjach kryzysowych i w odpowiedzi na docierające sygnały o przemocy, krzywdzeniu dzieci, osób starszych i niepełnosprawnych. Interwencje w zależności od sytuacji, stopnia zagrożenia osób, mają charakter wizyt środowiskowych, rozmów interwencyjnych mających na celu pozyskanie osób do współpracy. Interwencje obejmują również kontakty z instytucjami wymiaru sprawiedliwości (Policja, Prokuratura, Sąd) w celu poparcia spraw klientów, przyśpieszenia ich toku itp. W szczególnych sytuacjach ośrodek „z urzędu” podejmuje działania prawne na rzecz klientów, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji i bezpieczeństwa dzieci.
 5. Zapewnienie schronienia. Ośrodek zabezpiecza schronienie o charakterze interwencyjnym w Stowarzyszeniu "Po Moc" dla Kobiet i Dzieci im Marii Niepokalanej: Katowice, ul. Krasińskiego 21, tel. 32/ 255-38-69.
 6. Poradnictwo specjalistyczne. Ośrodek udziela mieszkańcom Katowic porad specjalistycznych związanych z rozwiązywaniem problemu przemocy domowej oraz w sytuacjach kryzysowych, w tym związanych z problemem alkoholowym i innych uzależnień w formie:
Informację wytworzył: 
Artur Zazula
Data wytworzenia informacji: 
5.06.2023
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Monika Żańczak