Dodatki mieszkaniowe

Jeśli jesteś w trudnej sytuacji życiowej, która uniemożliwia Ci lub utrudnia pokrywanie należności za użytkowanie lokalu we własnym zakresie, możesz ubiegać się o przyznanie dodatku mieszkaniowego.

Ze względu na ograniczenia spowodowane ogłoszonym stanem epidemii zachęcamy wszystkie osoby do wykorzystania elektronicznej formy złożenia wniosków o dodatek mieszkaniowy oraz zryczałtowany dodatek energetyczny.

Zostań w domu, załatw sprawę bez wychodzenia z domu

Krok 1 Wypełnij dokładnie wniosek wraz załącznikami i podpisz(druki do pobrania)

Krok 2 Dołącz do wniosku potwierdzony przez zarządcę budynku druk  wniosku o dodatek mieszkaniowy oraz druk wydatków na mieszkanie

Krok 3 Zeskanuj wniosek wraz z całością dokumentacji oraz dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu

Krok 5 Zaloguj się do portalu ePuap, następnie wybierz z katalogu spraw na Epuap Pismo ogólne do podmiotu publicznego (serwis zewnętrzny).

Krok 5a Podpisz wniosek bezpłatnym profilem zaufanym lub podpisem zaufanym/ kwalifikowanym

Krok 5b Jeśli nie masz profilu zaufanego, sprawdź czy możesz złożyć profil za pośrednictwem Twojego konta on-line bez wychodzenia z domu(serwis zewnętrzny)

Krok 6 Jeśli otrzymaliśmy wniosek za pośrednictwem portalu ePuap decyzję dostaniesz w formie elektronicznej na Twoją skrzynkę na portalu ePuap.

Krok 7 W przypadku skorzystania z prawa do odwołania lub zrzeczenia się prawa do odwołania skorzystaj również z elektronicznej komunikacji za pośrednictwem platformy ePuap(serwis zewnętrzny)

 

Szczegółowe informacje są udzielane pod numerem 32 251 00 87 w. 100, 162 oraz w Terenowych Punktach Pomocy Społecznej podanych poniżej:

  • TPPS nr 1 ul. Andrzeja 10, tel. 32 251 60 99
  • TPPS nr 2 ul. Warszawska 42, tel. 32 253 77 30
  • TPPS nr 3 ul. Oblatów 24 , tel. 32 258 07 09
  • TPPS nr 4 ul. Gliwicka 96, tel. 32 353 02 78
  • TPPS nr 5 ul. Dębowa 16,  tel. 32 254 70 61
  • TPPS nr 6 ul. Czecha 2, tel. 32 209 00 23
  • TPPS nr 7 ul. Świdnicka 35a, tel. 32 252 56 35
  • TPPS nr 8 ul. Łętowskiego 6a, tel. 32 206 15 68
  • TPPS nr 9 ul. Krakowska 138, tel. 32 255 35 67
  • TPPS nr 10 ul. Krakowska 138,  tel. 32 256 80 39

Tutaj znajdziesz swój Terenowy Punkt Pomocy Społecznej

W poniższych sekcjach strony możesz sprawdzić jakich musisz dokonać formalności aby uzyskać dodatek mieszkaniowy.

Informację wytworzył: 
Joanna Rosińska
Data wytworzenia informacji: 
19.09.2019
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Karolina Guz