Dodatki mieszkaniowe

   Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym z funduszy publicznych, służącym zaspakajaniu potrzeb mieszkaniowych osobom (rodzinom) znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, uniemożliwiającej lub utrudniającej pokrywanie należności za użytkowanie lokalu we własnym zakresie.

   Aby ubiegać się o dodatek mieszkaniowy należy złożyć wniosek wraz z kompletem niezbędnych dokumentów, w Terenowym Punkcie Pomocy Społecznej, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy:

 1.     TPPS NR 1, UL. ANDRZEJA 10,
 2.     TPPS NR 2, UL. WARSZAWSKA 42,
 3.     TPPS NR 3, UL. MISJONARZY OBLATÓW 24,
 4.     TPPS NR 4, UL. GLIWICKA 96,
 5.     TPPS NR 5, UL. DĘBOWA 16c,
 6.     TPPS NR 6, UL. CZECHA 2,
 7.     TPPS NR 7, UL. ŚWIDNICKA 35a,
 8.     TPPS NR 8, UL. ŁĘTOWSKIEGO 6a,
 9.     TPPS NR 9,10, UL. KRAKOWSKA 138.

Godziny przyjęć wniosków:

 • poniedziałek: 10:00 - 16:45 (przerwa od 12:45 do 13:00)
 • wtorek-piątek: 9:30 - 14:30 (przerwa od 11:45 do 12:00)
Informację wytworzył: 
Joanna Rosińska
Data wytworzenia informacji: 
25.02.2019
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Karolina Guz