Pobierz druki wniosku

Jeśli ubiegasz się o przyznanie dodatku mieszkaniowego musisz dostarczyć (po uprzednim potwierdzeniu przez zarządcę/ osobę uprawnioną do pobierania należności za lokal), poniższe dokumenty:

Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego (PDF 294 KB)  potwierdzony przez zarządcę lub osobę uprawnioną do pobierania należności za lokal mieszkalny.

Deklaracja o wysokości dochodu (PDF 351 KB) wszystkich członków gospodarstwa domowego

Dodatkowe informacje- niezbędne do wydania decyzji (PDF 772 KB) w części 1.1 wypełnione i potwierdzone przez zarządcę, w części 1.2 wypełnione i potwierdzone przez wnioskodawcę.

Dodatkowe informacje o lokalu (PDF 382 KB) wypełnia i potwierdza zarządca

Oświadczenie dotyczące dochodów gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o dodatek mieszkaniowy ( PDF 840 KB)- wypełnia i potwierdza wnioskodawca

Informację wytworzył: 
Sandra Król
Data wytworzenia informacji: 
28.05.2024
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Karolina Guz