Pobierz druki wniosku

Podstawowe dokumenty – konieczne do dostarczenia bez względu na indywidualną sytuację wnioskodawcy:

Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego (PDF 262 KB)  potwierdzony przez zarządcę lub osobę uprawnioną do pobierania należności za lokal mieszkalny.

Deklaracja o wysokości dochodu (PDF 379 KB) wszystkich członków gospodarstwa domowego

Dodatkowe informacje- niezbędne do wydania decyzji (PDF 493 KB) w części 1.1 wypełnione i potwierdzone przez zarządcę, w części 1.2 wypełnione i potwierdzone przez wnioskodawcę.

Dodatkowe informacje o lokalu (PDF 21,5 KB) wypełnia i potwierdza zarządca

Informację wytworzył: 
Joanna Rosińska
Data wytworzenia informacji: 
11.04.2019
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Karolina Guz