Pomoc społeczna rejonizacja

UWAGA !

Beneficjenci pomocy społecznej obsługiwani są w Terenowych Punktach Pomocy Społecznej 1-10 w Katowicach.

Poniżej znajdź właściwy Punkt Pomocy Społecznej

Wpisz poniżej nazwę ulicy, aby wyszukać właściwy Terenowy Punkt Pomocy Społecznej, do którego możesz się zgłosić celem kontaktu z pracownikiem socjalnym i uzyskania pomocy w postaci np.:
  • Zasiłku stałego
  • Zasiłku okresowego
  • Zasiłku celowego i specjalnego zasiłku celowego
  • Pracy socjalnej
  • Poradnictwa specjalistycznego
  • Składki na ubezpieczenie zdrowotne
  • Sprawienia pogrzebu
  • Prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
  • Dofinansowania do ekologicznych form ogrzewania
  • Wynagrodzenia należnego opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd